Yhteiskäyttöauto taloyhtiöön?

Millaisia vaihtoehtoja taloyhtiölle on tarjolla, kun asukkaat innostuvat yhteiskäyttöautosta?

Helsingissä laajasti operoinut yhteiskäyttöautopalvelu DriveNow lopetti toimintansa tämän vuoden alussa. Lopettamispäätöksen syytä ei kerrottu, mutta mitä ilmeisimmin palvelu osoittautui kannattamattomaksi. Ehkäpä Helsinki ei kuitenkaan ollut vielä valmis yhteiskäyttöautoille, mutta oman taloyhtiön asukkaille yhteiskäyttöauto voi olla mieluinen ja tarpeellinen lisäpalvelu. Itsekin yhteiskäyttöautopalveluja silloin tällöin käyttäneenä, liputan niiden helppouden, edullisuuden ja ekologisuuden puolesta.

Askelmerkit yhteiskäyttöauton hankkimiselle taloyhtiöön

Ensimmäinen askel yhteiskäyttöauton hankkimisessa taloyhtiöön on osakkaiden/asukkaiden tahtotilan selvittäminen – heidän käyttöönhän palvelu on tarkoitettu. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi osakas-/asukaskyselyllä. Kun kiinnostusta viriää, on seuraavaksi vuorossa eri toteutusvaihtoehtojen kartoittaminen. Eri tapoja toteuttaa yhteiskäyttöautopalvelu taloyhtiöön on monia, ja vaihtoehtojen kirjo on kasvava. Tällä hetkellä palvelu voidaan toteuttaa taloyhtiössä ainakin seuraavilla tavoilla:

  • Ulkopuolisen palveluntarjoajan yhteiskäyttöautopalvelu ”avaimet käteen” -periaatteella
  • Osakkaiden/asukkaiden omien autojen vertaisvuokraus
  • Taloyhtiön operoima yhteiskäyttöauto

Ulkopuolisen tahon tarjoama yhteiskäyttöautopalvelu lienee kaikkein vaivattomin ja taloyhtiölle edullisin tapa hankkia taloyhtiöön yhteiskäyttöauto. Tällä hetkellä ”avaimet käteen” -palveluntarjoajilla on kahdenlaisia hinnoittelumalleja. Palvelun hinta muodostuu joko kuukausimaksusta + auton käyttömaksusta tai pelkästä auton käyttömaksusta. Kuukausimaksullisissa palveluissa kuukausimaksun maksaa joko taloyhtiö tai palvelun käyttäjät. Pelkästään käyttömaksullisissa palveluissa auton käyttömaksu on luonnollisesti korkeampi kuin kuukausimaksullisissa. Usealla palveluntarjoajalla palvelun käyttäjien määrä korreloi palvelun hintaan. Palveluntarjoajasta ja kohteesta riippuen pysäköinti voidaan toteuttaa taloyhtiön pysäköintipaikalla tai esimerkiksi kadunvarsipysäköintinä.

Keveimmillään päätös yhteiskäyttöauton hankkimisesta onnistuu taloyhtiön hallituksessa. Mikäli palvelu toteutetaan käyttömaksullisena versiona tai kuukausi- sekä käyttömaksullisena versiona (siten, että palveluntarjoaja veloittaa kuukausimaksun suoraan käyttäjiltä), ja yhteiskäyttöauton pysäköinti toteutetaan esimerkiksi kadulla, ei taloyhtiön hallituksen tarvitse kuin saattaa osakas-/asukaskyselyssä halukkuutensa ilmoittaneet sekä palveluntarjoaja yhteen. Jos yhteiskäyttöauto tarvitsee oman pysäköintipaikan, voi taloyhtiön hallitus päättää yhtiön (ei siis osakkaan) hallinnassa olevan pysäköintipaikan luovuttamisesta yhteiskäyttöauton käyttöön. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon osakkaiden yhdenvertaisuus sekä yhtiössä mahdollisesti vahvistetut autopaikkasäännöt.

Kuukausimaksun kattaminen vastikevaroin

Mikäli taloyhtiöön hankitaan kuukausimaksullinen yhteiskäyttöautopalvelu, jonka kuukausimaksun maksaa taloyhtiö, on hankinnasta syytä päättää yhtiökokouksessa. Palvelun hankkimisesta voitaneen päättää enemmistöpäätöksellä ja palvelun kuukausimaksu kattaa vastikevaroin. Yhteiskäyttöautopalvelu on kiinteistön käyttöön ja asumiseen liittyvä palvelu, jota on, taloyhtiön maksaessa kuukausimaksun, mahdollista jokaisen talossa asuvan käyttää. Itse auton käytöstä palveluntarjoaja veloittaa maksun suoraan käyttäjältä. Hankinnan tavanomaisuutta puoltaa yhteiskäyttöautojen kasvava määrä, jakamistalouden trendi sekä yhteiskäyttöautopaikkojen lisääntynyt huomioiminen uudisasuntotuotannon kaavoituksessa.

Vertailukohtaa päätöksenteolle on vielä toistaiseksi vaikeahko löytää – lähimpänä voitaneen pitää esimerkiksi SmartPost-pakettiautomaattien, operaattoripalveluiden tai sähköautojen latausasemien hankkimista taloyhtiöön. Edellä mainituista hankinnoista on mahdollista päättää yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä ja kustannukset kattaa vastikevaroin. Näidenkin kohdalla kaikkien osakkaiden on mahdollista hyötyä hankinnasta, vaikkakaan tarve ei ole osakkaiden kesken välttämättä sama. Varmimmin taloyhtiö kuitenkin toimii valitessaan ratkaisun, jossa kaikki yhteiskäyttöautopalvelusta aiheutuvat kustannukset veloitetaan suoraan käyttäjiltä.

Asukkaiden autojen vertaisvuokraus

Yhteiskäyttöauto voidaan toteuttaa taloyhtiössä myös osakkaiden/asukkaiden omien autojen vertaisvuokrauksena. Tähän toteutusmalliin löytyy omat palvelunsa, eikä malli vaadi taloyhtiöltä päätöksiä tai rahallista panostusta. Taloyhtiö voi hankkia käyttöönsä yhteiskäyttöauton myös ostamalla auton tai hankkimalla sen leasing-sopimuksella. Tämä vaatii yhtiöltä investointia ja päätös tuleekin tehdä yhtiökokouksessa. Tässä toteutustavassa myös yhteiskäyttöauton varsinainen operointi sekä kaikki autoon liittyvät kulut jäävät taloyhtiölle tai ulkoistettavaksi kolmannelle. Näin ollen taloyhtiöiden lieneekin järkevintä todeta: Avaimet käteen, kiitos!

Turvallisia kilometrejä!

Rasmus Kanerva
Lakimies, OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn