Kuukauden kysymys: Mitä seuraa, jos yhtiökokouksen pöytäkirja ei valmistu ajoissa?

Yhtiökokouksen pöytäkirja kannattaa laatia lain asettamassa määräajassa, jotta mahdollisilta ongelmilta vältytään.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olla osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta yhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona. Lisäksi siitä on pyydettäessä toimitettava jäljennös osakkeenomistajalle. Neljän viikon määräaikaa on tärkeä noudattaa, sillä viivästyminen voi johtaa vahingonkorvaukseen tai jopa sakkorangaistukseen. 

Jos pöytäkirja ei valmistu neljän viikon määräajan sisällä, osakkaalle voi syntyä oikeus vaatia vahingonkorvausta. Osakkaan täytyy tällöin pystyä näyttämään toteen rikkomuksesta syntynyt vahinko. Lisäksi laissa säädetään asunto-osakeyhtiörikkomuksesta, jos tekijä rikkoo yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä koskevaa säännöstä tahallaan. Jos oikeus ei katso tekoa vähäiseksi, tekijä voidaan tuomita sakkorangaistukseen. 

Lue aiempia kysymyksiä:

Tarvitseeko pieni taloyhtiö tilintarkastajan vai toiminnantarkastajan?
Taloyhtiössämme on havaittu rottaongelma, mitä tehdä?
Tarvitaanko lintujen talviruokintaan taloyhtiön lupa?
Saako asuinkerrostalon alaovi olla lukittuna ympäri vuorokauden?
Yhtiökokous teki päätöksen, mutta voiko osakas vaatia myöhemmin asian uudelleen käsittelyä?
Miten myydään taloyhtiön hallinnassa oleva asunto?
Asunnosta löytyi ötököitä pian muuton jälkeen. Voiko vuokrasopimuksen purkaa?
Mistä tietää, onko piha-alue osakkaan hallinnassa ja mikä merkitys tiedolla on?
Saako taloyhtiön asukas asentaa valvontakameran omalle pihalle tai parvekkeelle?
Koti on asumuskelvoton remontin takia, voinko saada vastikealennusta?
Muuttaako sähköinen huoneistotietojärjestelmä osakekirjaan tehtävää siirtomerkintää?
Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan autopaikkoja lumen kasaamista varten?
Voiko yhtiökokoukseen osallistua etänä? 
Onko sähköinen valtakirja pätevä?
Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?
Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?

Facebook
Twitter
LinkedIn