ASREK: Paperiset osakekirjat siirtyvät vähitellen historiaan

Sähköisen asunto-osakerekisteri –hankkeen eli niin kutsutun ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. ASREK luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan. ASREK -järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten tietojen kokoaminen asiakkaan kannalta yhtenäisiksi palvelukokonaisuuksiksi.

ASREK-hankkeen valmisteluprojektissa on valmistunut raportti asunto-osakkeilla hallittavien osakehuoneistojen tietojen, omistajamerkintöjen, asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja panttauksen sekä asuntoihin ja yhtiöihin liittyvien muiden palvelujen tavoitetilan kuvauksesta.Raportti on ASREK-hankkeen tavoitetilan kokonaisarkkitehtuuri, jonka avulla yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Tavoitetilan kuvaus ei ole päätös toteuttamistavasta, vaan antaa kokonaiskuvan hankkeen toteutuksen tarkemman suunnittelun lähtökohdaksi.

ASREK merkitsee monia hyötyjä

Keskeisiä hyötyjä asunto-osakeyhtiöissä olisivat raportin mukaan muun muassa se, että ajantasaisten omistajatietojen ja omistusten selvittäminen helpottuisi, varainsiirtoverojen automaattinen tarkistaminen olisi mahdollista rekisteröintien yhteydessä ja yhtiöiden taloustiedot saataisiin suoraan sähköisestä asunto-osakejärjestelmästä.Tavoiteltavia muutoksia isännöintiin on esimerkiksi, että vuokralaisten tiedot saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä, mikäli tämä on tehnyt muuttoilmoituksen. Yleisenä tavoitteena on ”yhden luukun malli” eli kaikki tiedot löytyisivät yhdestä järjestelmästä, eikä isännöitsijöiden tarvitsisi asioida monen eri viranomaisen kanssa ja monessa eri järjestelmässä.

Aikataulu vielä auki

Valmisteluvaiheen aikana ohjausryhmä vahvistaa hankkeen tavoitteet, toteutustavan ja aikataulun. Tehtyjen päätösten mukaisen rekisterijärjestelmän toteuttaminen alkaa vuonna 2017. Aiheeseen liittyvän maa- ja metsätalousministeriön uutisen ja siihen liittyvän raportin pääset kokonaisuudessaan lukemaan tästä.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn