Autopaikka vuokralle – tarkista pelisäännöt

Suositun Airbnb-asunnonvälityspalvelun inspiroimana on syntynyt uusia palveluja, jotka mahdollistavat autopaikan lyhytaikaisen vuokrauksen vaivattomasti verkon kautta. Ennen kuin innostuu tulojen kartuttamisesta vuokraustoiminnalla, on syytä selvittää siihen liittyvät pelisäännöt.

Kun yksi tuskailee autopaikan perään kaupungin ydinkeskustassa, toinen pitää omaa paikkaansa päivät pitkät tyhjillään. Uudenlaiset palvelut tuovat eri osapuolet näppärästi yhteen. Moni onkin jo oivaltanut, että autopaikalla voi saada mukavasti lisätuloja – varsinkin tietyillä alueilla. Edelleenvuokraukseen liittyy kuitenkin juridisia seikkoja, jotka kannattaa heti alkuun tarkistaa. Ensimmäinen selvitettävä asia on paikan hallintaoikeus.

Onko paikka osakkaan vai taloyhtiön hallinnassa?

Jos paikat on merkitty yhtiöjärjestykseen omiksi autopaikkaosakkeiksi tai ne on sidottu huoneisto-osakkeisiin, hallinta on osakkaalla. Näin ollen hän voi näin vapaasti päättää, mitä paikallaan tekee. Kaikissa muissa tapauksissa autopaikkojen tosiasiallinen hallinta on asunto-osakeyhtiöllä – myös silloin, kun yhtiöjärjestyksessä ei ole asiasta lainkaan erillistä mainintaa.

Osakashallinnassa olevien autopaikkojen edelleenvuokraus ei tuota juridisia ongelmia vuokrasopimuksen suhteen. Sen sijaan ongelmia saattaa muodostua silloin, kun taloyhtiön hallinnassa olevista autopaikoista on tehty vuokrasopimus osakkaan tai vuokralaisen kanssa, joka vuokraa paikkaa edelleen kolmannelle osapuolelle.

Taloyhtiön hallinnassa olevien paikkojen jälleenvuokraus vaatii aina varsinaisen vuokranantajan eli taloyhtiön suostumuksen. Jos päävuokralainen toimii ilman lupaa, vuokranantajalla on yleensä oikeus päättää vuokrasopimus.

Autopaikan sijainnilla on merkitystä

Parkkipaikan ns. fyysinen luonne vaikuttaa kahdella tapaa sen jälleenvuokraamiseen. Taloyhtiön hallinnassa oleviin autohalli ja -tallipaikkoihin sovelletaan vuokrasopimuksen ehtojen osalta lakia liikehuoneiston vuokraamisesta, kun piha- ja katospaikkojen vuokraamisessa noudatetaan maanvuokralakia. Lait eroavat toisistaan esimerkiksi irtisanomisaikojen pituudessa.

Huolimatta eri säädösten soveltumisesta vuokrasopimuksiin, molemmissa vaihtoehdoissa vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli parkkipaikka on vuokrattu lain tai vuokrasopimuksen sääntöjen vastaisesti.

Sovi säännöistä ennen kuin vuokraat

Jotta yllätyksiltä vältytään, autopaikkaa koskevan vuokrasuhteen ehdoista on järkevää sopia taloyhtiön autopaikkasäännöissä ja vuokrasopimuksissa erikseen. Taloyhtiöiden kannattaa tarkastaa omat autopaikkoja koskevat vuokrasopimuksensa ja autopaikkasäännöt sekä päivittää ne vastaamaan tämän päivän edellyttämiin vaatimuksiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn