Avustajan käyttäminen yhtiökokouksessa on sallittua

Osakkeenomistajalla on oikeus ottaa avustaja mukaan yhtiökokoukseen. Päätöstä ei tarvitse perustella eikä asiasta tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta.

Yksi ajoittain esille nouseva yhtiökokouksiin liittyvä keskustelu koskee avustajan läsnäoloa kokouksessa. Voiko ulkopuolisen henkilön kokoukseen osallistumisen kieltää? Entä onko avustajalla oikeus käyttää tilaisuudessa puheenvuoroja?

Osakkaan tuki isoissa päätöksissä tai riitatilanteissa

Asunto-osakeyhtiölaissa avustajien käyttäminen on säädetty lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla saa olla kokouksessa avustaja.” Myös asukkaalla, jolla on esimerkiksi linjasaneerausta tai järjestyssääntöjä käsiteltäessä osallistumisoikeus yhtiökokoukseen, on oikeus käyttää avustajaa. 

Avustaja saa olla kuka tahansa osakkaan tilaisuuteen pyytämä henkilö. Avustajan käyttäminen voi liittyä puhtaasti esimerkiksi asiantuntemuksen tarpeeseen silloin, kun taloyhtiössä tehdään isoja remonttipäätöksiä. Usein myös riitatilanteissa osakas voi hakea avustajalta juridista asiantuntemusta. Avustaja voi kuitenkin olla ihan kuka tahansa, joka tulee paikalle vaikkapa vain osakkaan seuraksi.

Kaikki läsnäolijat kirjataan – myös avustaja

Edellä mainitun lainsäännöksen sanamuodon mukaisesti avustajia saa olla vain yksi. Mikäli osakas toisi paikalle kaksi avustajaa, voi yhtiökokous joko sallia myös toisen avustajan läsnäolon tai sitten edellyttää toisen henkilön poistumista paikalta. Erimielisyystilanteessa päätös tehdään äänestämällä.

Kokouksen osallistujia todettaessa kokouksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että kaikki läsnäolijat – niin osakkaat, valtuutetut kuin avustajatkin – tulevat kirjatuiksi ylös. Tämän vuoksi avustajalta voidaan edellyttää, että hän kertoo paitsi nimensä myös sen ketä hän avustaa. Avustajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta kertoa muita taustatietoja itsestään eikä osakkaalta voida vaatia perusteluita avustajan käyttämiselle. Avustajan käyttämisestä ei myöskään tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta. 

Etäkokouksissa ei aina kyetä tarkistamaan, keitä kaikkia on kuulolla osakkeenomistajan päässä. On siten mahdollista, että osakas käyttää avustajaa kertomatta siitä muille. Salailusta ei liene kuitenkaan osakkaalle sanottavaa hyötyä.

Avustajalla on puheoikeus

Tyypillisesti avustajan rooliin kuuluu puheenvuorojen käyttäminen kokouksessa. Avustajalla onkin katsottu olevan osakkeenomistajan ohella puheoikeus kokouksessa. Avustajan tulee luonnollisesti noudattaa puheenjohtajan antamia puheenvuoroja ja toimia kokouskäytännön mukaisesti. Jos avustaja häiriköi tai vaarantaa kokouksen jatkumisen, hänen voidaan edellyttää poistuvan kokouksesta.

Annika Kemppinen,
asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn