Eduskunta hyväksyi tupakkalain muutoksen 21.6.2016

Hyväksytyn esityksen lähtökohtana on, että asuntoyhteisöissä jokaisella on oikeus tupakoida omassa asunnossaan, parvekkeellaan ja ulkoalueellaan, jos se ei aiheuta haittaa muille asukkaille. Tästä seuraa, että yleistä tupakointikieltoa kaikilla Suomen parvekkeilla ei voida säätää. Jos tupakointi esimerkiksi ylimmän kerroksen avoparvekkeella ei haittaa ketään, tupakointikieltoon ei ole tarvetta. 

Asuntoyhteisössä huoneistoon kuuluvaa parveketta, huoneistojen käytössä olevaa ulkotilaa tai huoneistojen sisätiloja koskevan tupakointikiellon määräämisen edellytyksenä on, että tiloista voi kulkeutua savua muihin vastaaviin tiloihin muutoin kun poikkeuksellisesti. Kieltoa määrättäessä ei siten oteta huomioon savun satunnaista kulkeutumista. Esimerkiksi vierekkäisten parvekkeiden välillä savu voi yleensä kulkeutua tilasta toiseen muutoin kuin poikkeuksellisesti.

Asuinhuoneiston asuintilaan kielto voidaan määrätä vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja tähän on asuintilan haltijalle annettu mahdollisuus ennen kiellon määräämistä. Tarkoitus on, että asuintilaa koskeva kielto määrätään vain poikkeuksellisesti. Parvekkeilla tupakointi voidaan kieltää ilman edellä mainitun edellytyksen täyttymistä.

Asuntoyhteisön on haettava tupakointikiellon peruuttamista, jos kiellolle ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita. Myös asunnon haltijalla on oikeus hakea kiellon peruuttamista, jos olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti eikä asuntoyhteisö tee tästä hakemusta.

lisätietoja HE 15/2016 ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2016 vp

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn