Ehdotus asunto-osakeyhtiölain muutoksista on eduskunnan käsiteltävänä – astuisi voimaan heinäkuussa

Lakiesityksen tavoitteena on helpottaa etäkokousten järjestämistä sekä parantaa päätöksentekoa, osakkaiden sitoutumista taloyhtiön toimintaan ja asumisviihtyisyyttä. Jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen, lakimuutos astuisi voimaan 1.7.2022.

Digitalisaation myötä asunto-osakeyhtiölain pykäliin on viime vuosina kohdistunut monenlaisia päivitystarpeita. Pandemia-aika on vauhdittanut yhteiskunnan muutosta ja etäkokoustamisesta on tullut osa arkea myös taloyhtiöissä.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että jatkossa taloyhtiö voi yhtiöjärjestyksen määräyksellä pitää kokoukset kokonaisuudessaan etäyhteyksien avulla. Lisäksi lakiin on tuotu muutoksia, joiden mukaan taloyhtiön määrävähemmistö voisi vaatia niin sanotun hybridikokouksen järjestämistä. Vähintään 30 huoneiston asunto-osakeyhtiössä tämä tarkoittaa 10 prosentin kannatusta. Niissä taloyhtiöissä, joissa siirrytään kokonaan etäkokoustamiseen, sama vähemmistö voisi vaatia hybridikokousta eli paikallaosallistumismahdollisuutta.

Lakiesitykseen sisältyy myös kohtia riskittömän ja kustannustehokkaan kokouksen läpiviennin varmistamiseksi. Osakkailla olisi muun muassa velvollisuus ilmoittaa etukäteen, millä tavoin he aikoivat osallistua yhtiökokoukseen, jos kokouskutsussa näin pyydetään. Osakkaille kuuluisi myös vastuu toimivasta verkkoyhteydestä. Jos tekninen vika ilmaantuu taloyhtiön päässä, kokouksen puheenjohtaja voi keskeyttää tilaisuuden. 

– Yhtiöjärjestyksen muutoksissa kannattaa aina kääntyä asiantuntijan puoleen. Jos yhtiöjärjestys on vanha, samalla voidaan arvioida päivitystarpeita myös muilta osin,  Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm sanoo.  

Ehdotus asunto-osakeyhtiölain muutoksista pähkinänkuoressa:

Kokonaan etänä pidettävät taloyhtiön kokoukset 

 • Etäkokoukset ovat mahdollisia jatkossa, jos määräys löytyy yhtiöjärjestyksestä.
 • Taloyhtiön on tarjottava mahdollisuus osallistua kokoukseen myös kokouspaikalla, jos sitä vaativat osakkaat omistavat vähintään kymmenesosan kaikista osakkeista. 
 • Lähiosallistumista on vaadittava kirjallisesti hallitukselta hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hybridikokoukset

 • Taloyhtiön määrävähemmistö voi vaatia hybridikokouksen järjestämistä. 
 • Vähemmistöllä tarkoitetaan vähintään kymmenesosaa kaikista osakkeista.
 • Hybridikokousta on vaadittava kirjallisesti hallitukselta hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 • Muutos koskee 30 huoneiston taloyhtiöitä.

Erityissäännös kokoustekniikasta

 • Osakkaiden vastuulla on huolehtia toimivista verkkoyhteyksistä.
 • Puheenjohtaja voi keskeyttää kokouksen, jos vika on yhtiön päässä.
 • Jos tekninen vika voi vaikuttaa päätösten pätevyyteen, ja on syytä olettaa häiriön korjaamisen viivästyttävän kokousta olennaisesti, kokouksen puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeyttämisestä sekä jatkamisesta kymmenen arkipäivän kuluessa kutsun kirjatusta aloitushetkestä.
 • Kokouskutsussa voidaan jatkossa pyytää sitovaa ennakkoilmoitusta, jonka yhteydessä osakkaan on ilmoitettava, osallistuuko tilaisuuteen etänä vai kokouspaikalla.  

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn