AJANKOHTAISTATaloyhtiöt

Kuukauden lakikysymys: Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan lumen kasaamiseen autopaikkoja?

Kun kasvaville lumikasoille ei löydy pihalta lisää tilaa, kääntyy katse usein autopaikkoihin: voiko niitä varata lumikasoille?

Tänä talvena lumivuoret ovat vallanneet piha- ja katualueita etelää myöten. Keskusta-alueiden ahtaat pihamaat ovat ongelmallisia runsaslumisen talven yllättäessä ja uusissa taloyhtiöissä lumikasojen paikkaa ei välttämättä ole huomioitu lainkaan pihasuunnitelmissa. Ongelmia saattaa aiheuttaa myös monimutkainen piharakenne sekä runsaat istutukset ja kivetykset, joita ei saa rikkoa auraustyössä. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja lumentuloon saa varautua jatkossakin.

Taloyhtiön hallituksella on kiinteistön ja rakennuksen pitoa koskevien yleisten tehtävien nojalla paitsi oikeus myös velvollisuus huolehtia siitä, että taloyhtiön piha-alue pidetään kunnossa. Se, voidaanko taloyhtiön autopaikoista varata tilaa lumenkasaukseen, riippuu kuitenkin siitä, kuka niitä hallitsee.

Osakashallinnassa olevia autopaikkoja, jotka ovat joko tiettyyn osakeryhmään sidottuja tai erillisiä autopaikkaosakkeita, ei voida hallituksen päätöksellä ottaa muuhun käyttöön ilman osakkeenomistajan nimenomaista suostumusta.

Taloyhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen osalta hallitus voi tehdä päätöksen paikkojen erityisestä käytöstä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos autopaikat on vuokrattu autopaikan käyttäjille, taloyhtiön täytyy kuitenkin sopia asiasta vuokralaisten kanssa tai vaihtoehtoisesti taloyhtiö voi joutua irtisanomaan tehdyt vuokrasopimukset. Vuokrasopimuksesta on tässä tilanteessa muistettava varmistaa sopimuksen irtisanomisen ehdot (milloin ja miten voidaan irtisanoa) sekä irtisanomisajan pituus.

Muista myös tiedottaa muutoksista

Kun hallitus tekee mitä tahansa pihaan liittyviä päätöksiä, asiasta tulee tiedottaa pikaisesti kaikille asukkaille esimerkiksi ilmoitustaululla tai sosiaalisen median kanavassa. Tiedotteessa on samalla hyvä muistuttaa, kuka on yhteyshenkilö pihaan liittyvissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa. Yleensä yhteydenotto tehdään suoraan huoltoyhtiölle, mutta taloyhtiöillä voi olla myös toisenlaisia käytäntöjä.

Jos lumikasat on vahingossa kasattu käytössä olevalle paikalle, osakkaan tai asukkaan kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään.

Voiko yhtiökokoukseen osallistua etänä? 
Onko sähköinen valtakirja pätevä?
Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?
Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?