AJANKOHTAISTATaloyhtiöt

Kuukauden lakikysymys: Koti on asumiskelvoton remontin takia, voinko saada vastikealennusta?

Taloyhtiön remontit voivat aiheuttaa haittoja asumiseen. Esimerkiksi putkiremontin ajaksi asukkaan on yleensä etsittävä väliaikaisasunto. Tässä kuussa kysymme, millaisessa tilanteessa osakkeenomistaja voi saada vastikealennusta.

Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty vastikealennuksesta tilanteissa, jossa huoneistoa ei voida käyttää. Vastikealennus on mahdollinen esimerkiksi silloin, kun huoneisto on muuttunut tulipalon tai kosteusvaurion seurauksena asuinkelvottomaksi. Jos osakehuoneistoa ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisesti, on osakkeenomistajalta perittävästä yhtiövastikkeesta vähennettävä määrä, jolla yhtiön käyttö- ja kunnossapitokulut vähenevät huoneiston käytön estymisen vuoksi. Yleisesti ottaen voi sanoa, että vastikealennukset ovat melko poikkeuksellisia.

Huoneiston käyttökelvottomuuden arvioinnissa lähdetään liikkeelle siitä, mitä käytön estymisellä tarkoitetaan. Asiassa ei riitä osakkaan oma mielipide huoneiston kunnosta, vaan sen lisäksi tarvitaan esimerkiksi terveysviranomaisen tai muun ulkopuolisen asiantuntijan arvio.

Jos asuinhuoneisto on sellaisessa kunnossa, ettei asukas voi siinä objektiivisesti arvioiden asua, on osakkaalla oikeus vastikealennukseen. Tällöin vastiketta alennetaan ainoastaan sen verran, mitä taloyhtiö säästää kuluissa huoneiston ollessa tyhjä. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä vesimaksun vähentämistä, sillä taloyhtiön muut hoitokulut eivät näissä tilanteissa vähene.

Yhtiövastike ei ole huoneiston käytöstä maksettava korvaus, vaan se perustuu osakkeiden omistukseen yhtiössä. Vaikka yhtiössä olisi meneillään asumishaittaa aiheuttava korjaushanke kaikkien osakkaiden pitää maksaa yhtiövastiketta normaalisti. Putkiremontin aikana vuokranantaja saattaa tosin olla velvollinen alentamaan vuokralaisensa vuokraa.

Lue aiempia kysymyksiä:

Maaliskuun lakikysymys: Muuttaako sähköinen huoneistotietojärjestelmä osakekirjaan tehtävää siirtomerkintää?
Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan autopaikkoja lumen kasaamista varten?
Voiko yhtiökokoukseen osallistua etänä? 
Onko sähköinen valtakirja pätevä?
Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?
Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?