Huoneenvuokralain toimivuutta selvitetään

Toimistomme voitti tarjouskilpailun

Ympäristöministeriö on käynnistänyt huoneenvuokralainsäädännön toimivuuden ja ajantasaisuuden arviointityön. Ministeriö valitsi toimistomme selvityksen tekijäksi. Varsinaisena selvityshenkilönä toimii Helena Kinnunen ja hänen varahenkilönään Marina Furuhjelm. Toimistomme asiantuntijoista Petteri Kuhanen, Ari Kanerva ja Aki Rosén muodostavat selvitystyötä tukevan ja sparraavan taustatiimin.

Selvityksessä on tarkoitus kuvata, miten hyvin nykyiset säännökset toimivat vuokramarkkinoilla ja onko voimassa oleva lainsäädäntö sellainen, jolla pystytään ratkaisemaan tai jopa ennaltaehkäisemään mahdolliset riitatilanteet. Työ tehdään kirjallisuusselvityksenä ja toimijahaastatteluin.

Selvitystyö valmistuu 31.5.2016 ja sen etenemistä valvoo ministeriön nimittämä ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Suomen Vuokrantajat ry:stä, Vuokralaiset ry:stä, RAKLIsta, oikeusministeriöstä ja lisäksi puheenjohtaja ympäristöministeriöstä.  

Facebook
Twitter
LinkedIn