Huoneenvuokralainsäädännön toimivuutta ja ajantasaisuutta koskeva selvitys on valmistunut

Ympäristöministeriö valitsi syksyllä 2015 Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n laatimaan selvityksen siitä, miten hyvin nykyiset, vuonna 1995 voimaantulleet huoneenvuokrasäädökset (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, laki liikehuoneiston vuokrauksesta) toimivat käytännössä.

Selvityksessä käsiteltiin, miten voimassa oleva huoneenvuokralainsäädäntö esitystavaltaan ja kirjoitusasultaan vastaa nykyisiä tarpeita eli onko lainsäädäntö riittävän ymmärrettävää myös kansalaisille. Selvityksessä on esitetty myös suosituksia siitä, mihin toimenpiteisiin selvityksen johdosta olisi syytä ryhtyä.

Selvitys on tänään julkaistu ympäristöministeriön nettijulkaisuna. Voit tutustua ympäristöministeriön uutiseen ja selvitykseen täällä.

Nyt julkaistu huoneenvuokralainsäädännön toimivuuden ja ajantasaisuuden arviointia koskeva selvitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman toteutusta. 

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn