Kalenterissa taloyhtiön kevättalkoot? Selvitä vastuut ja velvollisuudet

Monissa taloyhtiöissä pidetään kevättalkoot talven taituttua. Niitä suunniteltaessa tulee ensin selvittää, mitä yhtiölle kuuluvia töitä voidaan ylipäätään teettää talkoilla, mikä on osakkaiden velvollisuus osallistua talkootöihin sekä mahdollisten vahinkojen korvaamisen perusteet.

Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä korvauksetta taloyhtiön lukuun tehtäviä töitä. Tämä on tyypillistä etenkin pienissä taloyhtiöissä, joissa on viisasta säästää kiinteistön hoitokuluissa. Samalla tulee vietettyä mukava päivä naapureiden seurassa puuhastellen ja talkoomakkaroita paistellen. Kun yhteisöllisyys voimistuu säännöllisten kohtaamisten kautta, asioiden hoito helpottuu ja riidat vähenevät.

Ketään ei voi pakottaa talkootöihin

Lähtökohtaisesti taloyhtiön tulee itse hoitaa ja järjestää kiinteistön ylläpito ja huolto sekä periä siitä aiheutuvat kulut osakkailta vastikkeina. On myös tärkeää varautua ennakolta tilanteisiin, että osa osakkaista ei halua tai kykene suoriutumaan talkootöistä. Talkoot perustuvat aina vapaaehtoisuuteen eikä yksittäistä osakasta saa pakottaa mukaan toimintaan. Jos osakas ei tule mukaan talkootöihin, taloyhtiön täytyy järjestää tehtävien suorittaminen muulla tavoin.

Talkootyöstä ei makseta korvausta osakkaille, eikä talkoista pois jääviltä osakkailta voi periä ylimääräistä vastiketta tai muulla tavalla velvoittaa heitä suorittamaan taloyhtiölle korvauksia poisjäännistään.

Vastuu on viime kädessä taloyhtiöllä

Perinteiset kausitalkoot ovat suositeltavia senkin vuoksi, että niissä yleensä vahinkoriskit ovat melko pieniä. Vastuu vahingoista täytyy silti huomioida etukäteen. Kiinteistön huoltotöiden teettäminen osakkailla talkootöinä ei poista taloyhtiön vastuuta ulkopuolisille henkilöille aiheutuneista vahingoista. Esimerkiksi tikkailla ja katoilla kiipeily kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Taloyhtiön tarkkaan harkita, mitä töitä ylipäätään kannattaa teettää talkoilla. Työ on syytä rajata pikkupuuhasteluun, kuten lehtien haravoimiseen ja varastojen siivoamiseen, isojen remonttien sijaan.

Muista talkoovakuutus

Koska talkootöihin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta palkkaa, ei yhtiöllä ole velvollisuutta ottaa pakollista tapaturmavakuutusta. Sen sijaan taloyhtiön tulee ottaa erillinen talkoovakuutus, joka korvaa talkootyön yhteydessä mahdollisesti sattuneen tapaturman ja siitä aiheutuvat kulut. Vakuutusyhtiöillä on erityyppisiä talkoovakuutuksia, jotka ovat voimassa aina yksittäisistä talkootapahtumista jopa vuosittain voimassa olevaan ja jatkuvaan kiinteistönhuoltoon.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn