Kohtaatko vastarintaa taloyhtiön remontin suunnittelussa? 

Taloyhtiön johto saattaa kohdata ison remontin selvittelyvaiheessa vastarintaa yksittäisten osakkaiden taholta, vaikka hankkeet olisivat kaikilta osin varmistettu taloyhtiön edun mukaiseksi. Näissä tilanteissa kannattaa ennen kaikkea keskittyä selkeän tiedon tarjoamiseen.

Taloyhtiöissä ei ole harvinaista, että yksi tai useampi osakas vastustaa remonttipäätöksiä. Vastarintaan voi olla monia syitä, mutta tyypillisesti ne liittyvät talouteen. Usein vastustaminen voi myös olla kovin äänekästä. 

Tilanne saattaa turhauttaa yhtiön johtoa, joka käyttää runsaasti aikaa ja osaamistaan päätöksen huolelliseen valmisteluun. Miten taloyhtiön johto voi tehokkaasti ehkäistä vastustuksen leviämisen osakkaiden keskuudessa ja siten turvata tärkeän projektin onnistumisen?

Älä lähde kinastelemaan yksityiskohdista – keskity kokonaisuuteen

Suurin osa yhtiön remonttipäätöksistä vaatii yhtiökokouksen enemmistöltä hyväksynnän. On siis tärkeää, että osakkeenomistajat saavat kaiken tarpeellisen tiedon remonttiin liittyvissä kysymyksissä, jotka heitä mietityttävät. Hankkeen eri vaiheista päätettäessä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä kinastelemaan taloyhtiön pahimman ”änkyrän” kanssa, vaan kertoa asioista kaikille huolellisesti ja johdonmukaisesti. On mahdotonta miellyttää kaikkia, eikä se ole välttämätöntä päätöksen tekemiseksi. Yhtiökokouksen ilmapiirin rauhoittamiseksi voi olla hyödyllistä palkata ulkopuolinen puheenjohtaja.

Perustele päätökset huolellisesti 

Asioiden perustelu osakkaille on helpompaa, kun päätöksentekoon valmistaudutaan huolella ja esitettävät asiat dokumentoidaan. Tarvittaessa yhtiökokoukseen kannattaa pyytää tekniset asiantuntijat kertomaan hankkeisiin liittyvistä yksityiskohdista ja avaamaan laskelmia, jotta osakkaat saavat riittävästi tietoa ja perusteluja päätöksenteon tueksi. On selvää, että taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle asiat ovat tulleet vuosien saatossa tutuiksi, mutta monet osakkaat ovat kenties ensimmäistä kertaa elämässään tekemisissä esimerkiksi linjasaneerauksen kanssa. Asioita voi joutua toistamaan ja selittämään uudelleen kerrasta toiseen eli tarvitaan kärsivällisyyttä.

Päätöksenteossa on hyvä painottaa sitä, että myös nykytilan säilyttämisellä on omat kustannusvaikutuksensa. Mikäli tarvittavat kunnossapitotarpeet vaikkapa putkistojen osalta laiminlyödään, on hyvin todennäköistä, että jollain aikajänteellä taloyhtiössä tullaan tekemään huomattava määrä kalliita vauriokorjauksia.

Viestintä on avainasemassa

Viestinnän merkitystä remontissa ei koskaan voi korostaa liikaa – ollaan sitten tärkeiden päätösten äärellä tai hankkeen myöhemmässä toteutusvaiheessa. Onnistunut viestintä on varmasti yksi suurimmista tekijöistä myös sen osalta, joudutaanko asioista myöhemmin riitelemään. 

Viestintävastuu on roolitettava selkeästi joko taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Avoimen viestinnän myötä vältetään turhat epäilyt ja keskustelut siitä, että päätösten takana olisi muita vaikuttimia kuin taloyhtiön etu. 

Tommi Leppänen,
asianajaja, OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn