Mistä kaikesta tonttien rajoilla riidellään?

Naapuririidat ovat valitettavan yleisiä, ja ne voivat syntyä monista syistä, kuten aidoista, puista tai pihapiirin siisteydestä. Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Aki Rosén kertoo, mistä asioista tontinrajoilla tyypillisesti kiistellään ja miten näissä tilanteissa kannattaa toimia.

Hyvät naapurisuhteet tekevät asuinalueista turvallisia ja viihtyisiä. Vaikka rinnakkain eläminen sujuukin yleensä harmonisesti, pienetkin erimielisyydet voivat joskus kärjistää tilanteita ja johtaa suurempiin naapuririitoihin. Kiistojen juuret voivat olla yksinkertaisilta kuulostavissa asioissa, kuten aidoissa, puun lehdissä tai ympäristön siisteydessä. Näennäisesti vähäpätöisistä syistä alkaneet kiistat voivat kuitenkin laajentua.

Puun oksat, lehdet ja juuret naapurin harmina

Toisen tontille ulottuvat oksat, rakenteita uhkaavat puun juuret sekä syksyisin naapurin pihaan leijailevat lehdet aiheuttavat yllättävän usein kiistoja naapureiden välille. Rosén muistuttaa, että tämän tyyppisten kiistojen ratkaisussa kehyksen tarjoaa naapuruussuhdelaki.  

– Lain mukaan kenenkään ei tarvitse sietää naapurin puista aiheutuvaa kohtuutonta haittaa. Tarvittaessa tontin omistaja voi vaatia naapuriltaan toimenpiteitä ongelman poistamiseksi esimerkiksi silloin, kun puun oksat tunkeutuvat häiritsevästi tontille. Jos naapuri ei ryhdy toimenpiteisiin tietyn ajan sisällä, puiden leikkaamisen voi tehdä omatoimisesti, asianajaja Aki Rosén selventää.

Riitoja voi syntyä erityisesti silloin, jos puun omistaja pitää leikkaamista tai juurien käsittelyä tarpeettomana tai uskoo, että toimenpiteet vahingoittaisivat kasvia kohtuuttomasti. Rosén muistaa, että puihin kajoamista on selvitelty jopa käräjillä asti – tosin tämä on melko harvinaista.

– Eräässä tapauksessa naapurin puustoa vahingoitettiin maatöiden yhteydessä ja oikeudessa tästä teosta vaadittiin mittavia korvausvaatimuksia, Rosén kertoo.

Riitojen välttämiseksi naapuruussuhdelaki – ja maalaisjärki – kannustaa naapureita sopimaan asioista ensisijaisesti kasvokkain.

– Paras keino välttää pahempien riitojen syntyminen on tässäkin tapauksessa keskusteluyhteys ja avoin vuoropuhelu. Kompromisseihin pyrkiminen voi estää pitkittyneet riidat ja kovenevat välit, Rosén muistuttaa.

Lue aiheesta lisää

Aidat ja rajat riesana

Tonttien rajoilla tunteita kuumentavat myös aidat. Rosén kertoo, että tyypillisessä tilanteessa aidan sijaintiin liittyvät väärinkäsitykset voivat laukaista hankalankin riidan.

– Tontin rajojen tarkistusmittauksessa saatetaankin huomata, että vuosikymmenten saatossa rajat ovat hieman siirtyneet tai ne on alun perinkin ymmärretty virheellisesti. Erityisen hankala tilanne voi syntyä silloin, kun kiinteistökaupassa myyty alue ei vastaakaan todellisuutta. Sitten tullaan kaupan vastuukysymyksiin, Rosén kertoo.

Lue lisää: Pihamuuri sai aikaan kiistan naapureiden kesken, korjausta vastustaneelle osakkaalle iso lasku oikeusprosessista

Lisäksi aidan materiaali, koko ja korkeus voivat johtaa erimielisyyksiin naapureiden kesken. Rosén muistuttaa, että asemakaavoissa on usein tarkat määräykset siitä, millaisia aitoja alueelle saa pystyttää. 

– Jos näistä määräyksistä poiketaan, rakennusvalvontakin voi puuttua tilanteeseen. Näin varmistetaan, että rakenteet noudattavat yhteisiä sääntöjä ja säilyttävät alueen yhtenäisen ilmeen, Rosén selventää.

Sitten on niitä tilanteita, joissa korkea aita estää naapurilta näkymät. Rosén kertoo, että eräs taloyhtiö juuri hiljattain tiedusteli häneltä, miten rivitalotaloyhtiö voi rajoittaa asukkaiden rakentamien aitojen korkeutta. 

– Jos piha-alueet ovat yhtiön hallinnassa, ongelmaa ei ole. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan asettaa määräyksiä, jotka rajoittavat liian suurten rakenteiden rakentamista, mikäli ne uhkaavat peittää näköaloja. Rakennusluvassakin on saatettu ottaa kantaa aitojen maksimikorkeuteen, Rosén sanoo.

Lue lisää: Pihojen rajoista kehkeytyi riita naapurusten välille – yhtiöjärjestyksen tarkka sanamuoto ratkaisi tapauksen

Pihan epäsiisteys voi olla jopa turvallisuusriski

Pihojen epäsiisteys on kolmas yleinen syy naapuririitoihin. Jos toisen piha täyttyy vanhoista autonraadoista, huonekaluista ja muusta romusta, kyse ei ole ainoastaan esteettisistä asioista vaan myös mahdollisesta turvallisuusriskistä. Esimerkiksi rikkinäiset ajoneuvot tai muu teräväreunainen jätteistö voivat olla vaarallisia. Lisäksi epäsiisteys houkuttelee helposti tuholaisia.

– Tällaiset tilanteet vaativat usein puuttumista. Jos ongelma on laajamittainen tai pitkittynyt, kunnan terveys- tai ympäristöviranomaiset voivat ryhtyä selvittämään asiaa ja varmistaa, että kaikki asukkaat noudattavat voimassa olevia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, Rosén sanoo.

Toimenpiteet auttavat ylläpitämään naapuruston viihtyisyyttä ja turvallisuutta, ja varmistavat, että kaikkien asukkaiden oikeudet ja hyvinvointi otetaan huomioon.

Lue lisää: Pihamaa täynnä autonromua – voiko taloyhtiö puuttua osakashallintaisen piha-alueen yleiseen siisteyteen?

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn