Kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia – kokouksen siirtäminen silti suositeltavaa

Aluehallintoviraston tuoreen linjauksen mukaan yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai lakimääräisiin kokouksiin ei enää sovelleta kokoontumisrajoituksia. Vaikka ohjeistus muuttui, terveysturvallisuus on edelleen etusijalla kaikissa kohtaamisissa.

Alueviraston muuttuneen tulkinnan taustalla on oikeusasiamiehen ratkaisu. Päätös poikkeaa aluehallintoviraston aiemmasta näkemyksestä, joka perustui oikeusministeriön maaliskuussa 2020 laatimaan virkamiesmuistioon. Siinä ministeriö katsoi, että esimerkiksi yhdistysten kokoukset, yhtiökokoukset ja vastaavat ovat yleisötilaisuuksia. 

Uuden tulkinnan mukaan aluehallintovirastot eivät voi tartuntatautilain pykälän 58 nojalla päättää muiden “väkeä kokoavien tilaisuuksien” kuin yleisten kokouksien ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Esimerkiksi yhtiökokous ei ole yleisölle avoin yleisötilaisuus kokoontumislain määrittelemässä mielessä.

Silti terveys on etusijalla – kokouksen siirtäminen mahdollista

Vaikka kokoustaminen kasvokkain on nyt sallittua, ei se nykyisessä tautitilanteessa ole suositeltavaa. Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm muistuttaakin, että kevään yhtiökokous on viisainta siirtää eteenpäin. Oikeusministeriössä suunnitellaan parhaillaan määräaikaista lakimuutosta, joka antaisi kevään yhtiökokousten pitämiseen jatkoaikaa. 

– Myös kokoustaminen etäyhteyksien avulla on erittäin varteenotettava mahdollisuus. Korona-aikana siitä on saatu hyviä kokemuksia ja parhaimmillaan etäkokoukset houkuttelevat hyvin osallistujia, Furuhjelm sanoo.

Jos taloyhtiö päättää pitää kokouksen paikan päällä, turvallisuustoimet täytyy toteuttaa tarkasti. Tartuntatautilaki määrää muun muassa turvaväleistä, käsihygieniasta ja kokoustilojen tehostetusta puhdistamisesta. Näistä toimista vastaa kokouksen järjestäjä eli taloyhtiö.

Lue lisää:

Yhtiökokous etäyhteyksien avulla – näin se käytännössä tapahtuu

Facebook
Twitter
LinkedIn