Kysy taloyhtiöstä: Kuka vastaa, jos huoneistossa havaitaan luteita?

Ludeongelman syy on usein hankala selvittää eikä elukoiden hävittämistä voida yleensä rajoittaa vain yhteen huoneistoon. Mitä nopeammin toimiin ryhdytään, sitä paremmin torjunnassa onnistutaan.

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetyn pääsäännön mukaan osakkeenomistaja on vastuussa osakehuoneistonsa sisäosien kunnossapidosta, kun taas asunto-osakeyhtiön vastuulla on rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien kunnossapito. Näin ollen osakas vastaa itse luteiden hävittämisestä omasta huoneistostaan, jos luteet ovat kulkeutuneet tilaan esimerkiksi käytettyjen huonekalujen tai esimerkiksi matkatavaroiden mukana.

Luteiden alkuperän selvittäminen on usein kuitenkin vaikeaa tai joissain tapauksissa jopa mahdotonta, sillä luteet ovat voineet kulkeutua huoneistoon myös naapurista. Jos luteet ovat jo levinneet useampaan huoneistoon, eikä ongelman alkuperää kyetä selvittämään, yhtiö vastaa torjuntatoimien kustannuksista kaikissa huoneistoissa.

Luteet leviävät yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvissa rakenteissa

Luteiden hävittämisen vastuunjaossa haasteellista on myös se, että yhdessä asunnossa omatoimisesti suoritettavat torjuntatoimet ajavat luteet naapurihuoneistoihin rakenteiden ja ilmanvaihtokanavien kautta. Tästä syystä torjuntatoimia täytyy useimmiten tehdä samanaikaisesti myös ludehuoneistoa ympäröivissä huoneistoissa tai jopa koko rakennuksessa. Yhtiötä onkin pidettävä lähtökohtaisesti luteiden torjuntakustannusten maksajana juuri siksi, että luteet yleensä elävät ja leviävät yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvissa rakenteissa ja perusjärjestelmissä. Yhtiön korvausvastuun ulkopuolelle rajautuu osakkaiden irtaimisto, jonka myrkytyksestä ja siitä aiheutuneista kustannuksista osakkaat vastaavat itse. 

Osakkaan huolimattomuus voi johtaa korvausvastuuseen

Osakas voi kuitenkin joutua korvausvastuuseen, jos hänen toimintansa on ollut huolimatonta tai hän on tahallisesti aiheuttanut vahinkoa yhtiölle. Osakkaan voidaan katsoa toimineen huolimattomasti esimerkiksi tilanteessa, jossa hän on havainnut huoneistossaan luteita, eikä ole ilmoittanut niistä taloyhtiön edustajalle. Osakkaan huolimattomuutena ei voida lähtökohtaisesti pitää pelkästään sitä, että hän on tuonut huoneistoonsa luteita. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös se, että osakkaan vuokralainen vastaa henkilökohtaisesti yhtiölle aiheuttamistaan vahingoista. Jos vuokralaisen toiminta on johtanut ludeongelman pahenemiseen, vastaa hän siis itse näiden kustannusten korvaamisesta yhtiölle, ei vuokranantaja.

Luteiden torjunnassa ensiarvoisen tärkeää on reagoida ongelmaan tarpeeksi nopeasti, jotta suuremmilta vahingoilta vältyttäisiin. Mitä useampaan huoneistoon luteet ehtivät levitä, sen vaikeampaa ja kalliimpaa niiden hävittäminen on. Sujuvalla tietojen vaihdolla ja nopeilla torjuntatoimilla kutsumattomat vieraat saadaankin parhaiten kuriin.

Onko mielessäsi taloyhtiöelämään liittyvä kysymys? Laita meille viestiä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kak-laki.fi. Pyrimme vastaamaan sarjassa mahdollisimman moniin lukijoidemme esittämiin kysymyksiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn