Kuka vastaa, jos varas pääsee asuntoon ison remontin aikana?

Linjasaneeraus tai muu iso urakka voi houkutella kutsumattomia vieraita työmaa-alueelle ja tyhjiin asuntoihin. Miten varmistetaan, että tällaisilta harmillisilta tapauksilta vältytään?

Isojen remonttien aikana tyhjillään olevat talot ja asunnot saattavat vetää puoleensa murtovarkaita. Tyypillisimmät väärinkäyttötilanteet liittyvät siihen, että kadulta tullaan päiväsaikaan avoimista ovista sisään ja varastetaan tavaraa huoneistosta. Osakkaalle voi syntyä huoneiston tyhjennyksestä isojakin vahinkoja. Taloyhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa osakkaalle syntyvästä vahingosta, jollei taloyhtiö ole itse toiminut asiassa tahallisesti tai huolimattomasti. Osakkaan pitäisi siis kyetä osoittamaan yhtiön tuottamus jollain tavalla. Taloyhtiö voisi joutua vastuuseen esimerkiksi, silloin kun yhtiö on tietoinen siitä, että huoneistojen ovia ei lukita yöksi tai niiden ollessa tyhjillään, eikä siitä huolimatta puutu menettelyyn linjasaneerauksen yhteydessä. Tällöin kyse olisi selkeästä laiminlyönnistä. Lähtökohtaisesti yhtiö ei kuitenkaan ole osakkaille varkauksista syntyneistä vahingoista vastuussa.

Vastuu työmaan turvallisuudesta on työn tilaajalla eli taloyhtiöllä. Sen on huolehdittava siitä, että vaadittavat kunnossapitotyöt suoritetaan asianmukaisesti eikä niistä aiheudu vahinkoa osakkaalle.

Isojen remonttien aikana taloyhtiön kannattaa käyttää työn jokaisessa vaiheessa asiantuntijoita niin suunnittelussa, valvonnassa kuin työn suorittamisessakin. Se on tärkeä keino sen varmistamiseksi, että myös turvallisuus tulee huomioitua asianmukaisesti läpi urakan.

Miten sitten estetään tuntemattomien henkilöiden liikkuminen alueella urakan aikana? Ensinnäkin taloyhtiön tehtävä on huolehtia ainakin asianmukaisesta kulunvalvonnasta sekä henkilötunnisteiden käytöstä työmaalla. Lisäksi urakoitsijalta tulee edellyttää, että se huolehtii asuntojen ovien lukitsemisesta niinä aikoina, kun huoneistossa ei tehdä töitä. 

Työmiehet tapaavat joskus kirjoittaa rappukäytävän oven viereen sisäänpääsyä varten pin-koodin nähtäville. Vaikka tämä helpottaa työmiesten kulkemista, on pin-koodi tuolloin kuitenkin kaikkien muidenkin saatavissa. Tällaiseen menettelyyn tulisikin puuttua mahdollisimman nopeasti.

Ohjeista asukkaita – älä jätä arvoesineitä kotiin remontin ajaksi

Isojen remonttien yhteydessä on tyypillistä, että asukkaat muuttavat muualle siksi aikaa, kun huoneistot eivät ole asumiskelpoisia. Tällöin taloyhtiön olisi hyvä ohjeistaa hyvissä ajoin ennen remontin alkamista kaikkia osakkeenomistajia siitä, että asuntoihin ei pitäisi jättää mitään arvokasta tavaraa remontin ajaksi. 

Estääkseen yöllisten murtovarkaiden pääsyn asuntoihin parvekkeiden tai ikkunoiden kautta taloyhtiö ja rakennusliike voivat myös sopia telineille pääsemisen vaikeuttamisesta. Tämän lisäksi on tärkeää vaatia huolellisuutta kaikkien ikkunoiden ja ovien sulkemisessa silloin, kun tiloja ei voida valvoa. 

Kun talossa tehdään remontti, yleisavaimia luovutetaan yleensä rakennusliikkeen edustajille. Tällöin on oleellista painottaa avainten vastaanottajalle turvallisuusnäkökohtia. Avaintenhaltijan pitää säilyttää avaimet lukitussa kaapissa, ja niiden luovutuksesta sekä palautuksesta tulee pitää kirjaa.

Kun huomioi mahdolliset murtovarkaat jo projektin suunnitteluvaiheessa, sitä varmemmin voidaan estää epämiellyttävät yllätykset työmaalla.

Joel Sariola,
asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn