Kunnossapitovastuu palovaroittimista siirtyy osakkailta taloyhtiöille – vastaamme kahdeksaan kysymykseen

Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi pelastuslaki, jonka myötä palovaroittimien kunnossapitovastuu palovaroittimista siirtyy osakkailta taloyhtiöille. Siirtymäaikaa muutokselle on 31.12.2025 asti. Kysyimme lakiasiantuntijalta, mitä muutos käytännössä tarkoittaa paitsi taloyhtiöille myös yksittäisille osakkaille ja asukkaille?

Palovaroitin on ollut suomalaisissa kodeissa pakollinen jo yli 20 vuoden ajan. Paristokäyttöisten laitteiden hankinnasta ja kunnossapidosta on tähän asti huolehtinut huoneiston haltija, kun taas sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat rakennuksen omistajan eli taloyhtiön vastuulla. Edessä siintävän lakimuutoksen jälkeen vastuu myös paristokäyttöisistä laitteista siirtyy taloyhtiöille. 

Palovaroittimien hankintaa ja kunnossapitoa koskevan tuoreen lakimuutoksen tavoitteena on parantaa asumisen turvallisuutta selkeyttämällä sääntelyä ja velvoitteita. Asuinrakennuksissa syttyy vuosittain 3 000 tulipaloa, johon pelastuslaitos hälytetään. Pelastustoimen tilastoista selviää, että vuosina 2009–2018 asuinrakennusten tulipaloista keskimäärin 32 prosentissa asunnoista ei ollut palovaroitinta lainkaan. Palovaroittimia asennetaan usein myös väärin, ne ovat liian vanhoja tai ne yksinkertaisesti unohdetaan ensimmäisen asennuksen jälkeen.

Kun paristokäyttöisten palovaroittimien hankinta ja kunnossapitovastuu keskitetään taloyhtiöissä jatkossa yhdelle taholle, asumisturvallisuutta voidaan oletettavasti parantaa. Lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. 

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm, mistä siis tarkalleen taloyhtiö vastaa 1.1.2026 alkaen?

Lain astuttua voimaan rakennuksen omistajan eli taloyhtiön on varmistettava, että jokaisessa asunnossa on tarpeeksi palovaroittimia tai muita laitteita. Laitteiden tulee olla sellaisia, jotka havaitsevat tulipalon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varoittavat asukkaita. Jatkossa taloyhtiön vastuulla on paitsi hankkia ja uusia laitteet myös vaihtaa tarvittaessa laitteiden patterit riittävän usein. 

Porraskäytävien ja taloyhtiön muiden yhteisten tilojen palovaroittimet ovat jo entuudestaan yhtiön kunnossapitovastuulla. Lisäksi taloyhtiö on jatkossakin vastuussa sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien ylläpidosta ja niissä olevien pattereiden vaihtamisesta.

Koskeeko velvollisuus kaikenlaisia taloyhtiöitä, entä omakotitaloja?

Palovaroittimiin liittyvä muutos koskee erityisesti taloyhtiömuotoista asumista – pieniä ja suuria taloyhtiöitä. Laissa ei siis ole taloyhtiön koon suhteen mitään poikkeamia. Velvollisuus koskee lisäksi vuokrattuja omakotitaloja, joissa vuokranantaja rakennuksen omistajana vastaa palovaroittimista. 

Kuinka monta palovaroitinta tulee olla yhdessä asunnossa ja miten usein laitteet pitää uusia?

Asunnon jokaiseen kerrokseen tai tasoon on hankittava yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Varoittimet tulee asentaa sellaisiin paikkoihin, että ne havaitsevat tulipalon savun mahdollisimman nopeasti. Palovaroitinta ei saa asentaa 50 cm lähemmäksi seinää, nurkkaa tai kattopalkkia.

Lisäksi taloyhtiön on huolehdittava siitä, palovaroittimet päivitetään niiden teknisen käyttöiän lopussa tai niiden vioittuessa. Palovaroitin pitää vaihtaa noin 5–10 vuoden välein. Valmistajan antama tarkempi tieto uusimisajankohdasta löytyy itse laitteesta.

Onko jatkossa asunnon haltijalla eli osakkaalla tai vuokralaisella mitään velvollisuuksia hälyttimien suhteen?

Kyllä. Asunnon haltijan lakisääteinen velvoite on ilmoittaa hallitukselle tai isännöitsijälle viipymättä, jos palovaroittimen paristo loppuu tai siihen ilmaantuu vikatila. Lisäksi asukkaan tulee testata laitteen toimintaa säännöllisesti. Palovaroittimet testataan painamalla laitteessa olevaa testinappia, jolloin palovaroittimen pitäisi hälyttää. Uusi laki selkeyttää taloyhtiön ja osakkaan rooleja liittyen paloturvallisuuteen. 

Jos asunnon palovaroitin vaatii uusimista tai se on viallinen, miten asunnossa käynti tulee järjestää?

Rakennuksen omistajalla tai hänen edustajallaan on oikeus päästä huoneistoon, kun se on välttämätöntä säädetyn velvollisuuden toteuttamista varten. Käynti huoneistossa on järjestettävä huoneiston haltijalle sopivana aikana kohtuullisen ajan kuluessa, jollei työn kiireellisyys tai laatu vaadi muuta.

Voiko taloyhtiö itse päättää, millaiset palovaroittimet se hankkii? 

Kyllä voi.

Tuoko uusi velvollisuus kustannuksia taloyhtiölle?

Kyllä. Kustannukset sisältävät palovaroittimien ostamisen, niiden säännöllisen uusimisen sekä huoltoyhtiön tekemät säännölliset paristojen vaihdot laitteisiin.

Kahden vuoden siirtymisaika alkaa pian, mistä taloyhtiön pitää silloin huolehtia?

Palovaroitinsäädösten muuttuminen on syytä ottaa käsittelyyn taloyhtiöissä ajoissa. Muutoksen suunnittelu ja toteuttaminen on aikaa vievää ja vaatii selvitystyötä. Taloyhtiön budjetissa pitää myös varautua kustannuksiin. 

Yhtiöiden kannattaa nyt miettiä, miten palovaroittimien kanssa kannattaisi toimia. Taloyhtiö voi vaihtaa kerralla kaikkien asuntojen laitteet tai tarkastaa nykyiset palovaroittimet uusien niitä sitä mukaan, kun niiden tekninen elinikä päättyy. Jälkimmäisessä tapauksessa on hyvä pitää mielessä, että useiden erilaisten ja eri-ikäisten palovaroittimien hallinta voi olla haastavaa.

Tiesitkö?

Palovaroitinpäivää vietetään vuosittain 1.12.

Facebook
Twitter
LinkedIn