Kuukauden kysymys: Voiko vuokrasopimuksen päättää kesken kauden vuokralaisen ja vuokranantajan yhteisestä tahdosta?

Irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa, jos molemmilla osapuolilla on selkeä näkemys vuokrasuhteen jatkosta.

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat vapaasti sopia siitä, onko vuokrasopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen sopimus päättyy sovittuna ajankohtana ilman erillisiä päättämistoimia, kun taas toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa puolin ja toisin irtisanomisajan puitteissa. Asuinhuoneiston vuokrauksessa irtisanomisaika on vuokranantajan osalta kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta. Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Näistä määräajoista ei voida pätevästi sopia vuokralaisen vahingoksi vuokrasopimusta tehtäessä. Liikehuoneistojen osalta määräajat ovat vapaasti sovittavissa laista poiketen.

Osapuolet voivat toisinaan löytää itsensä tilanteesta, jossa toinen tai molemmat osapuolet haluavat päättää sopimuksen ennen sovittua päivämäärää tai irtisanomisaikaa noudattamatta. Yleisen sopimusvapauden takia, huoneenvuokralaissa ja laissa liikehuoneiston vuokrauksesta säädetyistä määräajoista huolimatta osapuolet voivat myöhemmin sopia, että he päättävät sopimuksen sovittua aikaisemmin. Tämä vaatii molempien osapuolten yhteisen tahdon. On mahdollista, että osapuolet sopivat siitä, että yksi osapuoli maksaa toiselle jonkin euromääräisen summan ikään kuin korvauksena vuokrasuhteen ennenaikaisesta päättämisestä.

Kuva: Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn