Kysy taloyhtiöstä: Asunnon jälleenvuokraus, mitä asioita pitää siinä pitää huomioida?

Miten asunnon jälleenvuokraus käytännössä toimii ja mitä velvollisuuksia siihen liittyy niin vuokralaisen kuin vuokranantajankin näkökulmasta?

Jälleenvuokrauksella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut (ensivuokralainen) vuokraa koko huoneiston edelleen omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralainen). Tähän on vuokranantajalta saatava erikseen lupa, joka voi olla suullinen. Suositeltavaa on kuitenkin pyytää hyväksyntä kirjallisessa muodossa. Asunnon jälleenvuokraus ilman vuokranantajan lupaa oikeuttaa vuokrasopimuksen purkuun.

Ensivuokralainen vastaa edelleen kaikista vuokralaisen velvollisuuksistaan, kuten vuokranmaksusta ja huoneiston huolellisesta hoidosta. Ensivuokralaisen on ilmoitettava jälleenvuokralaiselle ensivuokralaisen ja vuokranantajan välisen vuokrasopimuksen ehdot.

Jälleenvuokrauksella on merkitystä vuokranantajan asemaan erityisesti vuokrasopimuksen irtisanomis- ja purkamistilanteissa. Vuokranantajan tulee tehdä ilmoitus näistä toimista sekä varsinaiselle vuokralaiselle että jälleenvuokralaiselle.

Jälleenvuokralainen saa jäädä asumaan huoneistoon, jos ensivuokralainen on irtisanonut tai purkanut oman vuokrasopimuksensa kesken jälleenvuokraussopimuksen. Jälleenvuokralaisen on kuitenkin ilmoitettava päävuokranantajalle halustaan jäädä asumaan huoneistoon kuukauden kuluessa siitä, kun hän saanut tietää ensivuokralaisen päättymisperusteesta. Päävuokranantaja voi perustelluista syistä vastustaa tätä.

Vuokranantajalla, joka on yleensä asunnon omistaja, on oikeus purkaa jälleenvuokrasopimus kaikkien muiden asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain purkuperusteiden perusteella. Poikkeuksena tähän on vuokranmaksun laiminlyönti, joka koituu luonnollisesti vain ensivuokralaisen vahingoksi. Tällä pyritään turvaamaan se, että vuokranantajalla on mahdollisuus puuttua omaan omaisuuteensa kohdistuviin laiminlyönteihin.

On hyvä huomata, että useimmat kotivakuutukset eivät kata jälleenvuokralaisen asuinhuoneistolle aiheuttamia vahinkoja, joten jälleenvuokrasopimuksessa kannattaa jälleenvuokralaiselta edellyttää kotivakuutuksen ottamista. 
Jälleenvuokraukseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/481).

Onko mielessäsi taloyhtiöelämään liittyvä kysymys? Laita meille viestiä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kak-laki.fi. Pyrimme vastaamaan sarjassa mahdollisimman moniin lukijoidemme esittämiin kysymyksiin.

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn