Kysy taloyhtiöstä: Miten huoneiston käynneistä tulee ilmoittaa taloyhtiön asukkaille?

Taloyhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä näiden valtuuttamalla henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus päästä käymään osakehuoneistossa. Mitä käyntiin liittyen on syytä muistaa?

Osakehuoneistossa vierailu on sallittua silloin, kun se on tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten.

Huoneistossa käynti on järjestettävä osakkeenomistajalle ja osakehuoneiston haltijalle sopivana aikana, ellei esteenä ole työn kiireellisyys tai laatu. Huoneistossa käymisestä tulee olla yhteydessä sekä omistajaan että huoneiston haltijaan, esimerkiksi vuokralaiseen.

Käynnin kieltäminen vaatii pätevän perusteen

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole määritelty kuitenkaan sitä, millä aikajänteellä huoneistoon menemisestä pitäisi ilmoittaa. Mikäli kyse ei ole kiireellisestä käynnistä, suositeltavana ilmoitusaikana on yleisesti pidetty noin viikkoa. Pääsääntöisesti huoneistossa käynti edellyttää myös osakkaan ja/tai huoneiston asukkaan suostumusta. Osakas ei voi kuitenkaan perusteettomasti kieltäytyä päästämästä yhtiön edustajia asuntoon. Tilanteessa, jossa huoneistoon pääsy kielletään, on hallituksen jäsenellä ja isännöitsijälle oikeus saada poliisilta virka-apua.

Käynnistä pitää ilmoittaa – poikkeuksena tietyt kiireelliset tapaukset

Käytännössä huoneistossa käymisestä tulisi aina ensin pyrkiä sopimaan osakkaan sekä huoneiston haltijan kanssa. Jos sopivasta ajankohdasta ei päästä yhteisymmärrykseen, yhtiön edustajat voivat kirjallisesti ilmoittaa osakkaalle ja huoneiston asukkaalle käynnille sovitun päivän ja kellonajan. Lisäksi on suositeltavaa, että samassa yhteydessä mainitaan käynnin syy ja vierailijan yhteystiedot. Yhtiön edustajalla on oikeus mennä huoneistoon ilmoitettuna ajankohtana yleisavaimella, ellei osakkaalla ole perusteltua tämän estämiseen.

Huoneistoon ei yleensä ole mahdollista mennä ilman, että siitä on etukäteen ilmoitettu. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa, jos työn kiireellisyys tai laatu estää käynnistä sopimisen osakkaan ja huoneiston haltijan kanssa. Tietyissä kiireellisissä tapauksissa, kuten äkillisen vesivuodon sattuessa, huoneistoon voidaan mennä ilman erillistä ilmoitusta. 

Onko mielessäsi kiinteistöalan juridiikkaan liittyvä kysymys? Laita meille viestiä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kak-laki.fi. Pyrimme vastaamaan sarjassa mahdollisimman moniin lukijoidemme esittämiin kysymyksiin.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn