Lisäalueen osto vei taloyhtiön käräjille – riidasta koitui kallis lasku tonttikauppaa vastustaneelle pariskunnalle

Osakkeenomistajapariskunnan mielestä taloyhtiön tonttikaupasta heille koitunut 2 800 euron hinta oli kohtuuttoman suuri. Hävityn oikeustaistelun jälkeen osakkaiden maksettavaksi kertyi oikeudenkäyntikuluja yli 35 000 euron edestä.

Taloyhtiö päätti ylimääräisessä yhtiökokouksessaan lokakuussa 2018 naapuritontin ostosta 73 000 euron hintaan. Lisäalueen katsottiin nostavan taloyhtiön ja osakkeiden arvoa sekä estävän tontille kaavoitetun kerrostalon rakentamisen. Kauppaa puolsivat myös muut syyt. Jyrkällä rinnemaalla sijaitsevalta ahtaalla rinnetontilla ei ollut talvisin tilaa lumen kuormaukseen. Lisäalueen hankinta antoi lisäksi mahdollisuuden leikkipaikan, varaston tai autokatoksen rakentamiseen. Yhtiökokouksessa osakkaiden selvä enemmistö puolsi kauppoja

Osakkaat hakivat oikeudessa päätöksen mitätöimistä

Kahdella osakkeenomistajalla oli eriävä mielipide tonttikaupoista. Pariskunta katsoi, ettei päätöksen taustalla ollut suinkaan lisämaan hankinta. Sen sijaan tontti ostettiin siitä syystä, että taloyhtiön tontille saataisiin tieyhteys. Tämä tavoite olisi ollut pariskunnan mukaan toteutettavissa huomattavasti edullisimmilla kustannuksilla. Nyt hankinta koitui osakkaille kohtuuttoman kalliiksi. 

Asia päätyi kauppoja vastustavien osakkaiden toimesta Keski-Suomen käräjäoikeuteen. Kanteessaan he vaativat yhtiökokouksen päätöksen julistamista pätemättömäksi. Toissijaisesti he hakivat päätöksen muuttamista siten, että hankinnan kuluista vastaavat vain siihen suostuneet osakkeenomistajat yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti. 

Taloyhtiön näkökulmasta tarpeellinen ja arvoa nostava hankintapäätös

Taloyhtiö kiisti kanteen. Se katsoi, että moiteoikeus oli menetetty siinä vaiheessa, kun yhtiökokouksen päätökset olivat saaneet lainvoiman. Taloyhtiö näki, että hankintapäätös oli paitsi lainmukainen myös tarpeellinen. Se korosti, että kyseessä oli osakkeiden arvoa nostava investointi, joka on verrattavissa esimerkiksi julkisivuremonttiin. Tällainen yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien hyödyksi tehty uudistustyö katetaan aina taloyhtiössä vastikeperusteisesti. 

Kaiken kaikkiaan kyse oli 2 800 euron summasta, mikä nosti kanteen nostaneen pariskunnan kuukausittain perittävää vastiketta 20,23 eurolla 11 vuoden ajaksi. 

Kyse oli tavanomaisesta uudistuksesta

Käräjäoikeus katsoi, että osakkaalla oli moiteoikeus yhtiökokoukseen tehtyyn päätökseen. Tämän jälkeen puntaroitiin sitä, oliko ostoa pidettävä tavanomaisena uudistuksena, jonka rahoitukseen osallistuvat kaikki osakkeenomistajat. 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan uudistuksella tarkoitetaan perusparannuksen ja muun uudistuksen (esimerkiksi tietoliikenneyhteyden parantaminen) lisäksi lisärakentamista ja lisäalueen hankkimista. Tällöin lähtökohtana on, että yhtiökokous voi lain mukaan päättää enemmistöpäätöksellä hankinnasta edellyttäen vastikkeiden suuruuden pysyvän kohtuullisella tasolla. 

Käräjäoikeus katsoi käsittelyssä esiin tulleiden seikkojen pohjalta, että lisäalueen hankinnan voitiin olettaa nostavan yhtiön osakkeiden arvoa kiinteistön käytettävyyden ja asumisviihtyvyyden kannalta. Myöskään pitkälle ulottuvaa maksuvelvollisuutta oikeus ei pitänyt määrältään kohtuuttomana. Kanne hylättiin ja pariskunnan maksettavaksi jäivät omat sekä taloyhtiön oikeudenkäyntikulut määrältään yli 25 000 euroa.

Pariskunta ei vielä luovuttanut vaan valitti ratkaisusta Vaasan hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Asian jatkokäsittely tuli maksamaan häviäjälle yli 10 000 euroa.

Facebook
Twitter
LinkedIn