Kuukauden lakikysymys: Muuttaako sähköinen huoneistotietojärjestelmä osakekirjaan tehtävää siirtomerkintää?

Maaliskuun lakikysymyksemme liittyy uuteen huoneistotietojärjestelmään (Asrek), joka otettiin käyttöön 1.2.2019. Täytyykö osakekirjaan jatkossa tehdä siirtomerkintä asunto-osakkeen kaupan yhteydessä?

Osakekirjaan tehty siirtomerkintä on aina ollut edellytyksenä sille, että asunto-osakkeen uusi omistaja voidaan merkitä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon. Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön uusi huoneistotietojärjestelmä (ASREK). Sen tavoitteena on luopua paperisista osakekirjoista kokonaan ja kerätä tiedot omistusoikeudesta Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. 1.1.2019 uudet taloyhtiöt perustetaan ainoastaan sähköisinä huoneistotietojärjestelmään.

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden täytyy ensin siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään ja osaluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle. Tämän jälkeen yksittäisen osakkaan omistus voidaan hakemuksesta rekisteröidä järjestelmään, kun samalla mitätöidään vanha osakekirja. Taloyhtiöillä on aikaa siirtää osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle vuoden 2022 loppuun saakka (1.5.2019 alkaen). Yksittäisellä osakkaalla on kymmenen vuotta aikaa osakeluettelon siirrosta alkaen hakea sähköistä omistajamerkintää, jos omistajavaihdoksia ei tapahdu tätä ennen.

Taloyhtiön osakeluettelon siirryttyä huoneistotietojärjestelmään, täytyy asuntokaupan yhteydessä tarkistaa, mihin dokumenttiin omistaminen perustuu. Mikäli käytössä on fyysinen osakekirja, uuden omistajan tulee hakea sähköistä omistajamerkintää ja osakekirjan mitätöintiä. Omistuksen rekisteröinti tehdään kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Omistuksen perustuessa sähköiseen omistajamerkintään, kirjataan omistajanvaihdos sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Jos taloyhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan, tehdään siirtomerkintä edelleen fyysiseen osakekirjaan samaan tapaan kuin aiemminkin. Asuntokaupassa tulee olemaan käytössä rinnakkaisia menettelyjä vielä pitkään.

Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 13 § 1 momenttia muutettiin uuden huoneistotietojärjestelmän myötä siten, että sähköisten osakekirjojen omistusoikeuden muutos kirjataan osakeluetteloon välittömästi, kun muutos on kirjattu osakehuoneistorekisteriin. Omistuksen rekisteröinti korvaa osakekirjat ja niihin tehtävät siirtomerkinnät.

Omistus rekisteröidään uudessa järjestelmässä uuden omistajan hakemuksesta. Omistuksen siirtäminen edellyttää lisäksi luovuttajan eli yleensä myyjän suostumusta. Omistusmuutoksen hakemukseen liitetään tätä varten vielä toistaiseksi kauppakirja sekä myyjän yhteystiedot. Loppuvuodesta 2019 otetaan käyttöön suostumuskoodi, jonka avulla luovuttaja voi antaa suostumuksensa sähköisesti luovutuksensaajalle.

Lue aiempia kysymyksiä:


Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan autopaikkoja lumen kasaamista varten?
Voiko yhtiökokoukseen osallistua etänä? 
Onko sähköinen valtakirja pätevä?
Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?
Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?

Facebook
Twitter
LinkedIn