Näin taloyhtiössä päätetään sähköautojen latauspisteistä 

Sähköautojen latauspisteitä voidaan toteuttaa taloyhtiössä usealla eri tavalla niin hallinnollisesti kuin teknisestikin. Miten päätöksenteossa edetään, kun kyseessä on taloyhtiön hanke?

Sähköautokanta kasvaa Suomessa tasaista tahtia ja monissa taloyhtiöissä latausmahdollisuutta pohditaan paitsi osakkaiden yleisen kiinnostuksen myös velvollisuuden sanelemana. Vuoden 2021 alussa voimaan astunut latauspistelaki edellyttää, että niissä taloyhtiöissä, joissa aloitetaan laajamittainen korjaus, asennetaan samassa yhteydessä erillinen latauspistevalmius jokaiselle pysäköintipaikalle. Sama koskee uudiskohteita, joissa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa.

Mikä lasketaan laajamittaiseksi korjaushankkeeksi?
Hanke, johon on haettava rakennuslupaa ja jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien.

Mahdollisuus sähköauton lataukseen nähdään edistyksellisen ja hyvin hoidetun taloyhtiön merkkinä. Samalla se on keino parantaa kiinteistön arvoa ja taloyhtiön houkuttelevuutta asukkaiden silmissä. Siksi asia nostetaan yhä useammin taloyhtiöissä pöydälle jo ennen kuin varsinaisiin pakollisiin uudistuksiin tarvitsee edes ryhtyä. 

Hanke etenee aina tarveselvityksestä suunnitteluvaiheeseen ja lopulta äänestykseen. Taloyhtiön hankkeessa päätöksenteko riippuu lähtökohtaisesti siitä, ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaiden hallinnassa. 

Autopaikat taloyhtiön hallinnassa  

Latauspistevalmiuden rakentamiseen liittyvä päätöksenteko on yksinkertaisinta silloin, kun kiinteistön sähköverkkoon ei tarvita muutoksia esimerkiksi kapasiteetin osalta ja hanke koskee vain taloyhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja. Tällöin uudistuksen aloittaminen lyödään lukkoon yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Näin ollen kustannukset jakautuvat vastikkeen muodossa kaikille osakkaille – on sitten bensa-auton omistaja tai autoton.

– Merkitystä päätöksentekoon tai kustannuksiin ei tässä tapauksessa ole sillä, rakentaako taloyhtiö latausmahdollisuuden osaan vai kaikkiin yhtiön hallitsemiin autopaikkoihin, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm sanoo.

Jos latauspistevalmiuden rakentamisessa joudutaan uusimaan taloyhtiön sähköverkkoa, tilannetta joudutaan tarkastelemaan tapauskohtaisesti. Furuhjelm tähdentää, että useimmiten kyse on tavanomaisesta uudistuksesta tai kestävän kehityksen hankkeesta, josta voidaan tehdä enemmistöpäätös. 

– Lisäksi on hyvä huomata, että vanhentuneen sähköverkon uudistamisen yhteydessä tehty latauspisteiden rakentaminen on joka tapauksessa tavanomaista kunnossapitoa, Furuhjelm kertoo.

Latauslaitteiden hankinta taloyhtiön hallinnassa oleville paikoille noudattaa päätöksenteossa edellä esiteltyjä askelmerkkejä eli projekti saadaan etenemään enemmistöpäätöksellä.

Autopaikat osakkaiden hallinnassa 

Yhtiö voi rakentaa latausinfran myös silloin, kun autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa. Tämäkin voi tapahtua joko tavanomaisena uudistuksena tai kestävän kehityksen hankkeena (AOYL 6:31) edellyttäen enemmistöpäätöksen.  

– Koska latausinfran rakentaminen ei kohdistu osakashallintaiseen huoneistoon vaan selkeästi lähinnä yhtiön järjestelmiin ja rakennuksen tai kiinteistön muihin osiin, on loogista, että kaikki taloyhtiöön osakkaat osallistuvat hankkeen kustannuksiin vastikkeensa kautta. Tätä näkemystä puoltaa myös lain tulkinta, Furuhjelm sanoo.

Autopaikat voivat olla osakashallinnassa joko erillisinä osakkeina tai siten, että osakkeet, jotka tuottavat oikeuden hallita asuntoja tai liikehuoneistoja, tuottavat oikeuden myös autopaikan hallintaan.

Entä sitten, kun taloyhtiö on hankkimassa latauslaitteita eikä kaikkien osakkaiden hallinnassa ole autopaikkaa? Furuhjelmin mukaan tällöin kyseessä on vain osaa hyödyttävä uudistus, josta tulisi päättää AOYL 6:32.5 tarkoitetulla kaksinkertaisella enemmistöllä.
– Päätöksentekoon tarvitaan siten enemmistön lisäksi enemmistö niiden osakkaiden antamista äänistä, joiden osakkeisiin uudistus liittyy. Kustannukset puolestaan jaetaan vastikeperusteella vain asianosaisille, Furuhjelm kertoo.

Jos taas kaikilla osakkailla on autopaikka, latauslaitteen hankintaa voidaan Furuhjelmin mukaan pitää tavanomaisena uudistuksena.

Autopaikat taloyhtiössä -kirjasta on ilmestynyt uusi painos

Autopaikat ovat tärkeä osa taloyhtiöasumisen arkea. Autopaikat taloyhtiössä -teos kertoo, millaisia autopaikkoja taloyhtiössä voi olla, miten ne jaetaan osakkaille ja asukkaille ja mihin tarkoitukseen paikkoja saa käyttää. Teoksesta löydät lisäksi kattavasti tietoa myös sähköautoista taloyhtiössä aina lähtötilanteen selvittämisestä rakentamisvaihtoehtoihin, kustannuksiin ja päätöksentekoon. Opas on tarkoitettu taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille sekä kiinteistöalan juristeille. Sen ovat kirjoittaneet asianajaja, OTM Marina Furuhjelm, asianajaja, OTM Aki Rosén, tekninen asiantuntija Hannu Paajanen ja rakennuttamisen pitkän linjan ammattilainen Hemmo Päivärinne. Tilaa tästä!

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn