Onnistunut täydennysrakentamishanke vaatii sujuvaa yhteistyötä, avoimuutta ja lakiasiantuntemusta

As. Oy Kaarenhaltia ja Louhelan Huolto Oy ryhtyivät yhteistuumin täydennysrakentamishankkeeseen, jonka tavoitteena oli saada asemakaavamuutoksella lisää myytävää asuinrakennusoikeutta. Isoon ja monitahoiseen projektiin otettiin lakiasiantuntija mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Vantaan Louhelassa sijaitsevan As. Oy Kaarenhaltian taloyhtiöön kuuluu seitsemän vuonna 1966 valmistunutta asuinkerrostaloa. Taloyhtiön rakennukset kohoavat yhdellä isolla 38 533 neliömetrin kokoisella tontilla. Louhelan Huollon 3 064 neliömetrin kokoisella tontilla sijaitsee sen vuonna 1966 valmistunut toimisto- ja huoltorakennus.

Keskustelut lisärakentamisesta alueelle ovat olleet enemmän ja vähemmän käynnissä noin viisitoista vuotta Louhelan Huollon hallituksessa, mutta iso pyörä pyörähti kunnolla eteenpäin vuonna 2016. Hankkeessa on mukana alue, johon kuuluu taloyhtiön tontista laaja, noin 5 300 neliömetrin autopaikka-alue ja Louhelan Huollon tontti kokonaan. Suunnitelmiin kuuluu myös Louhelan Huollon nykyisen toimisto- ja huoltorakennuksen purku ja uusien tilojen rakentaminen alueelle.

Avoimuus kannattaa

Odottava tunnelma huokuu kaikista täydennysrakentamishankkeen osapuolista, kun kaavoitus on nyt loppusuoralla Länsi–Vantaan asemakaavayksikössä. Kaarenhaltian asunto-osakeyhtiön hallituksen  puheenjohtaja Lotta Suksi kertoo suunnitelmien edenneen pikkuhiljaa.

– Pitkän pohdinnan jälkeen keskustelut alueen kehittämisestä käynnistettiin uudelleen, jolloin asia vietiin yhtiökokouksen päätettäväksi. Aiemmissa lisärakennussuunnitelmissa oli jopa viisi kerrostaloa, mutta huolellisten selvitystöiden tuloksena nykyinen suunnitelma käsittää kaksi kerrostaloa, pysäköintilaitoksen ja Louhelan Huollon uudet toimitilat toisen kerrostalon kivijalassa, Suksi kertoo.

Louhelan Huollon hallituksen puheenjohtaja Sakari Penttinen uskoo avoimuuden edistäneen hanketta koskevia keskusteluja.

– Olemme pystyneet keskustelemaan hyvin rakennusyhtiöiden kanssa ja neuvotelleet avoimin kortein. Myös arkkitehdit kuuntelivat hyvin mitä taloyhtiön puolelta on haluttu ja olemme yhdessä etsineet toimivia ratkaisuja alueelle. Asukkaiden keskuudessa on ollut monta eri näkökulmaa, mutta keskustelujen myötä väärää tietoa on saatu oikaistua ja sitä kautta hanke on saanut kaikilta kannatusta, Penttinen kertoo.

Maltti on valttia

Hankkeen alustavat ideat esiteltiin yhtiökokouksessa ja tarjouskilpailussa oli mukana viisi rakennusliikettä.

– Teimme paljon selvitystyötä asukkaiden näkemysten selvittämiseksi. Avasimme näyttelytilan, jossa suunnitelmat olivat nähtävillä. Keräsimme kommentteja, jotta pystyimme kartoittamaan mitä asukkaat haluavat. Pyrimme avoimesti tuomaan asukkaiden tietouteen niin positiivisia kuin negatiivisia asioita hankkeen etenemisestä. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen teimme rahoitusselvitystä ja lopullisen päätöksen urakoitsijan valinnasta. Selvitystyöhön meni parisen vuotta, mutta saimme yhtiökokouksessa kiitosta siitä, miten uurastimme asian eteen ja kuuntelimme asukkaita, silloinen Louhelan Huollon toimitusjohtaja Miia Mettälä kertoo.

Kaarenhaltian asunto-osakeyhtiön 250 osakkaan kanssa käydyille keskusteluille haluttiin antaa aikaa. Pitkä prosessi on aiheuttanut toisinaan turhautumista, mutta maltillisella etenemisellä ajatus on kypsynyt ja kehittynyt toivotunlaiseksi. Alueen asukkaille oli tärkeää, että rakennettavat talot sijoitellaan siten, että ne eivät tule olemassa olevien talojen ikkunoiden eteen peittämään näkymää. Vihreys ja väljyys haluttiin säilyttää.

Asunto-osakeyhtiön ja Louhelan Huollon hallitusten välisissä keskusteluissa kaikkien näkökannat haluttiin ottaa huomioon ja rakennusyhtiöiden tarjouskilpailuun osallistuneiden ideat vietiin yhtiökokouksen päätettäväksi. Tarjouskilpailussa suunnittelun reunaehtoihin vastasi parhaiten SRV.

– Kävimme lukuisia keskusteluja Miia Mettälän kanssa laatiaksemme hyvän suunnitelman. Oli ensiarvoisen tärkeää kuunnella asukkailta saatuja tietoja alueesta, jotta saimme miellyttävät lähtökohdat suunnittelulle. Nykyisiä puita säilytetään niin hyvin kuin mahdollista ja vanhaa kasvillisuutta korvataan uudella. Rakennukset sijoitetaan suunnitelmassa siten, että ne istuvat olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, kertoo SRV:n hankekehityspäällikkö Heidi Kanner.

Kaarenhaltian ja Louhelan Huollon tontille rakennetaan kahden uuden rakennuksen lisäksi pysäköintilaitos ja ulkoiluvälinevarasto viherkattoineen, uusi maantasopysäköintialue sekä leikki- ja oleskelupiha. Louhelan Huollolle on suunniteltu uudet toimitilat toisen uuden kerrostalon kivijalasta ja huoltomiehille uusi, erillinen huoltohalli.

Lakiasiantuntemusta tarvitaan

Yhteistyö on ollut onnistunutta ja sujuvaa, ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että asianajotoimiston mukanaolo hankkeessa oli tärkeää.
– Päätimme jo suunnitteluvaiheessa, että asianajaja otetaan mukaan näin isoon projektiin. Teimme taustatutkimusta siitä, millä toimistolla on kokemusta kaavoitukseen ja rakennushankkeisiin liittyvistä asioista. On tärkeää, että kaikki asiat hoituvat lain vaatimalla tavalla ja kaikille osapuolille on selvää mistä asioista sopimuksia tehdään. Lisäksi asianajajan läsnäolo tuo turvaa myös asukkaille, Mettälä, Suksi ja Penttinen sanovat kuin yhdestä suusta.
– Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Jaakko Kanerva on ollut hyvinkin tärkeässä roolissa alusta alkaen; asunto-osakeyhtiön ja Louhelan Huollon neuvonantajana sekä tulkkina kaikissa hankkeeseen liittyvissä sopimusasioissa. Maanomistajan asianajajan mukanaolo rakennushankkeissa ei ole itsestäänselvyys, Kanner täydentää.

Asianajajan rooli täydennysrakennushankkeissa on joka kerta hieman erilainen. Joskus tehtävänä on kommentoida hankkeeseen liittyviä sopimuksia ja toisinaan olla mukana alkumetreistä alkaen.

–  Asianajajan näkökulmasta mielenkiintoisinta on osallistua silloin, kun rakentamisen mahdollisuuksia vasta tutkitaan. Maanomistajien oma aktiivisuus on vaihtelevaa ja asianajajan rooliin vaikuttaa myös se, onko hankkeessa mukana myös esimerkiksi rakennuttajakonsultti vai ei, asianajaja Jaakko Kanerva sanoo.

Missä vaiheessa hanke on nyt?

Yhteistyö myös Vantaan kaupungin kanssa on sujunut erinomaisesti ja kaavatyö on edennyt ripeästi. Asemakaavamuutos vahvistuu kesällä tai syksyllä 2019. Rakentamisen olisi tarkoitus käynnistyä viimeistään keväällä 2020.

Teksti: Nina Kainulainen

Laaja ja monitahoinen rakennusprojekti vaatii parhaan lakiasiantuntijan!

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy tarjoaa lakiasiantuntemusta erilaisissa lisä- ja täydennysrakentamisen hankkeissa sekä perinteisemmissä kiinteistökehityshankkeissa, kuten rakennusten käyttötarkoituksen muutoksissa ja ullakkorakennushankkeissa. Olemme myös purkavan uusrakentamisen asiantuntijoita. Roolimme hankkeissa sovitaan asiakkaan kanssa kulloinkin tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä! Keskustellaan tarpeistanne.

Lue lisää

Purkava uusrakentaminen vauhdittuu ensi vuoden alussa – mikä uusista päätöksenteon keinoista vaatii vähiten byrokratiaa?

Facebook
Twitter
LinkedIn