Osakas ei päästä ketään huoneistoonsa remontin aikana – nämä ovat taloyhtiön keinot tilanteen ratkaisemiseksi

Remontti etenee taloyhtiössä, mutta yllättäen yksi osakas ei päästä työmiehiä huoneistoonsa: Mikä neuvoksi?

Jos osakas ei päästä remontin aikana ketään kotiinsa, tilanne voi käydä taloyhtiön kannalta mutkikkaaksi: uhkana on koko remontin viivästyminen, jolloin haittaa aiheutuu myös muille osakkaille. Lisäksi mahdolliset sanktiot urakoitsijaa kohtaan voivat tulla kalliiksi töiden seistessä paikoillaan.

Lain mukaan hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla henkilöllä on oikeus päästä huoneistoon silloin, kun se on tarpeen muun muassa kunnossapito- tai muutostyön suorittamiseksi. Käytännössä käynnistä ilmoitetaan osakkaille ja asukkaille kirjallisesti ja hyvissä ajoin.

Lue: Missä tilanteessa taloyhtiön edustajalla on oikeus käydä osakkaan asunnossa

Aloita keskustelulla, turvaudu tarvittaessa läheisten apuun

Ongelma kannattaa ensisijaisesti ratkaista keskustelemalla osakkaan kanssa. Kenties tilanteeseen löytyy näin jokin yksinkertainen ratkaisu, jonka avulla remontti voi jatkua häiriöttä. Syyt osakkaan käytökselle voivat olla moninaisia alkaen ymmärtämättömyydestä ja vaikeuksista järjestellä omaa asumista päättyen silkkaan kiusantekoon. Asukkaan lähisukulaisista tai ystävistä voi olla apua keskustelussa.

Jos näyttää siltä, että asukkaan elämänhallinta ei ole kunnossa, hänestä voi tehdä huoli-ilmoituksen kunnan sosiaaliviranomaisille. Tämä ei kuitenkaan yleensä auta akuutissa tilanteessa, kun urakoitsija on jo ovella.

Osakas ei päästä asuntoon – viime kädessä saat virka-apua poliisilta

Jos mikään neuvottelu tai järkipuhe osakkaan kanssa ei auta, yhtiöllä on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus saada poliisin virka-apua huoneistoon pääsemiseksi. Käytännössä virka-apu on viimeinen oljenkorsi, kun kaikki muut keinot on kokeiltu. Poliisin paikalle saapuminen tai jo tämän vaihtoehdon esiin tuominen on useimmissa tilanteissa auttanut.

Poliisi ei tietenkään voi olla päivittäin paikalla turvaamassa urakoitsijan pääsyä asuntoon, joten haasteen jatkuessa pitkään taloyhtiön on mietittävä muita keinoja. Ongelmallisen tilanteesta tekee se, että osakkeenomistajaa ei voi estää pääsemästä hallitsemaansa huoneistoon, joten halutessaan hän saa jatkaa asumista remontin keskelläkin.

Jos osakas aiheuttaa vastaanhangoittelullaan vahinkoa taloyhtiölle, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen menettelynsä aiheuttamista lisäkustannuksista. Tästä uhasta kannattaa antaa osakkaalle tieto kirjallisesti, jotta osakkeenomistaja ymmärtää tekonsa aiheuttavan myös taloudellisia seuraamuksia.  

Annika Kemppinen,
asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn