Kuukauden kysymys: Missä tilanteessa taloyhtiön edustajalla on oikeus käydä osakkaan asunnossa?

Kuka saa piipahtaa taloyhtiön asunnoissa ja millaisissa tilanteissa? Entä, jos asukas kieltää käynnin, vaikka lain mukaan siihen olisi suostuttava?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä tai näiden valtuuttamalla henkilöllä on oikeus päästä osakehuoneistoon, jos käynti on tarpeen asunnon kunnosta tai sen hoidosta johtuvista syistä. Myös kunnossapito- tai muutostyön suorittaminen/valvominen ovat hyväksyttäviä syitä. On kuitenkin huomioitava, että yksittäinen hallituksen jäsen ei voi mennä kenenkään huoneistoon ilman hallituksen hyväksyntää.

Käynti osakehuoneistoon on järjestettävä silloin, kun se sopii osakkaalle ja huoneiston haltijalle. Käynnistä ollaan etukäteen yhteydessä sekä osakkaaseen että mahdolliseen vuokralaiseen tai muuhun huoneiston haltijaan. Laissa ei ole määritelty ilmoittamisajan pituutta, mutta viikkoa on pidetty yleisesti sopivana aikana, ei-kiireellisissä asioissa. Käynnistä kannattaa ilmoittaa kirjallisesti. Samalla kerrotaan mitä tarkoitusta varten käynti järjestetään.

Jos osakas tai asukas aktiivisesti kieltäytyy päästämästä henkilöä huoneistoonsa, asiassa voi turvautua poliisin apuun. Virka-avun tarpeesta kannattaa ilmoittaa poliisille ennalta. Jos yhtiöllä ei ole avainta huoneistoon,  paikalle on pyydettävä myös lukkoseppä. Poliisin virka-apu käsittää huoneistoon pääsyn varmistamisen, mutta virkavalta ei ryhdy murtamaan lukkoja.

Kiireellisissä tapauksissa, kuten tulipalossa, huoneistoon voidaan mennä ilmoittamatta ja tilanteen vaatiessa jopa murtautumalla. Osakas saattaa joutua korvaamaan murtautumisesta aiheutuneet vahingot. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi, kun osakas on asentanut oveen uuden turvalukon, eikä ole luovuttanut avainta yhtiölle. Tosin akuuteissa tilanteissa pelastusviranomainen ei jää odottamaan sitä, että yhtiö toimittaisi huoneiston avaimet. Tällöin lopputuloksen kannalta ei välttämättä ole merkitystä sillä, ovatko avaimet yhtiön hallussa.

Lue aiempia kysymyksiä:

Miten hallituksen toimikausi jatkuu, jos varsinainen yhtiökokous siirretään myöhempään ajankohtaan?
Mitä seuraa, jos yhtiökokouksen pöytäkirja ei valmistu ajoissa?
Tarvitseeko pieni taloyhtiö tilintarkastajan vai toiminnantarkastajan?
Taloyhtiössämme on havaittu rottaongelma, mitä tehdä?
Tarvitaanko lintujen talviruokintaan taloyhtiön lupa?
Saako asuinkerrostalon alaovi olla lukittuna ympäri vuorokauden?
Yhtiökokous teki päätöksen, mutta voiko osakas vaatia myöhemmin asian uudelleen käsittelyä?
Miten myydään taloyhtiön hallinnassa oleva asunto?
Asunnosta löytyi ötököitä pian muuton jälkeen. Voiko vuokrasopimuksen purkaa?
Mistä tietää, onko piha-alue osakkaan hallinnassa ja mikä merkitys tiedolla on?

Saako taloyhtiön asukas asentaa valvontakameran omalle pihalle tai parvekkeelle?
Koti on asumuskelvoton remontin takia, voinko saada vastikealennusta?
Muuttaako sähköinen huoneistotietojärjestelmä osakekirjaan tehtävää siirtomerkintää?
Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan autopaikkoja lumen kasaamista varten?
Voiko yhtiökokoukseen osallistua etänä? 
Onko sähköinen valtakirja pätevä?
Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?
Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?

Facebook
Twitter
LinkedIn