Kysy taloyhtiöstä: Pitääkö taloyhtiöön lain mukaan nimetä turvallisuusvastaava?

Taloyhtiöiden turvallisuudesta on huolehdittava parhaalla mahdollisella tavalla. Lainsäädäntö ei kuitenkaan määrää erityisen turvallisuusvastaavan tai -tiimin nimeämisestä. 

Taloyhtiön hallitus voi vapaaehtoisesti valita henkilön tai tiimin, joka keskittyy turvallisuusasioihin. Turvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ei myöskään ole tarkempia määräyksiä laissa. Tästä huolimatta taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa on vastuussa turvallisuuden kehittämisestä ja riskienhallinnasta.

Turvallisuusvastaavan tai -tiimin rooli on tyypillisesti huolehtia pelastussuunnitelman laatimisesta ja sen tiedottamisesta asukkaille. Pelastussuunnitelma on olennainen osa turvallisuutta, ja sen avulla asukkaat voivat valmistautua mahdollisiin vaaratilanteisiin. Suunnitelma kannattaa laatia yhteistyössä hallituksen ja asukkaiden kanssa, koska he tuntevat talonsa erityispiirteet parhaiten.

Pelastussuunnitelma on pakollinen kaikissa asuinrakennuksissa, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Se sisältää arvion taloyhtiön vaaroista ja riskeistä, tiedot rakennuksen turvallisuusjärjestelyistä, ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi sekä muut omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet.

Turvallisuusvastaavan tehtävä on yleensä ennaltaehkäiseminen ja tiedottaminen. Hän auttaa asukkaita toimimaan oikein ja pitää hallituksen ajan tasalla mahdollisista puutteista ja onnettomuuksista. Vaikka laki ei määrää turvallisuusvastaavan nimeämistä, on turvallisuudesta huolehtiminen kaikkien etu. Ennakointi ja yhteistyö ovat avainasemassa, kun pyritään varmistamaan taloyhtiön turvallisuus.

Lue lisää:
Kuka vastaa taloyhtiön väestönsuojasta?

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn