Pohditaanko taloyhtiössänne vanhan kiinteistön purkamista ja uuden rakentamista? Näissä kohdissa tarvitaan juridista asiantuntemusta

Taloyhtiön yhtiökokous voi 1.3.2019 alkaen päättää 4/5:n määräenemmistöllä rakennusten purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta. Mahdollisuus aiempaa joustavampaan päätöksentekoon merkitsee uusia vastuualueita hallituksille. Asiantuntijan apua kannattaakin hyödyntää hankkeen eri vaiheissa aina yhtiökokouspäätöksestä lopullisten kauppakirjojen laatimiseen.

Uusi sääntely avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia hankalaan tilanteeseen ajautuneille taloyhtiöille. Tästä voit lukea käytettävissä olevista keinoista, kun tavoitteena on huonokuntoisen rakennuksen purkaminen uuden ja ehomman kokonaisuuden alta. Kun taloyhtiössä herää ajatus vaativasta ja monitahoisesta rakennusprojektista, lakiasiantuntemusta tarvitaan jo hankkeen alkumetreillä.

Hanketta harkitaan – vaihtoehtojen kartoitus ja lain edellyttämät lausunnot

Hankkeen alkuvaiheessa yhtiökokous päättää, lähdetäänkö taloyhtiössä selvittämään lisä- ja täydennysrakentamisen tai purkavan uusrakentamisen tarjoamia mahdollisuuksia. Jos selvitystyöhön ryhdytään, asiantuntija auttaa kartoittamaan taloyhtiön tontin tarjoamat mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Lisäksi ammattilainen kirjoittaa taloyhtiön ja kiinteistön perusselvityksen, hoitaa viranomaisneuvottelut sekä laatii lain vaatiman lausunnon purkavan uusrakentamisen suunnitelmasta.

Kaavoitusprosessin käynnistyminen – neuvottelut ja sopimukset

Alustavien selvitysten ja kannattavuuslaskelmien jälkeen hallituksen kannattaa hankkia tarjouksia rakennusoikeuden ostajilta. Tässä vaiheessa tukea tarvitaan neuvotteluihin sekä sopimuksen tekemiseen, jolla kaavoitusprosessin voi käynnistää tulevan ostajan kanssa. Asiantuntijan avulla varmistetaan, että taloyhtiön päätöksenteko noudattaa lakia.

Maansopimusneuvotteluista kauppakirjoihin

Kaavoitusprosessin aikana kaupunki käynnistää neuvottelut maanomistajan kanssa. Juridisesta asiantuntemuksesta on hyötyä maankäyttösopimusneuvotteluissa sekä kiinteistön kaupan esisopimusten ja lopullisten kauppakirjojen tekemisessä.

Entä jos hanke päätetään toteuttaa lunastamalla vähemmistöosakkaat?

Purkavan uusrakentamisen hankkeita voidaan käynnistää asunto-osakeyhtiöissä myös siten, että yli 90 prosenttia taloyhtiön osakkeista omistava lunastaa vähemmistöosakkaiden osakkeet. Tässä mallissa on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomiota vähemmistöosakkaiden oikeuksiin.

Laaja ja monitahoinen rakennusprojekti vaatii parhaan lakiasiantuntijan!

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy on jo vuosia toiminut hallitusten konsulttina lukuisissa lisä- ja täydennysrakentamisen hankkeissa. Niistä on kertynyt arvokasta kokemusta ja tietoa, joita hyödynnämme myös purkavan lisärakentamisen asiantuntijatyössä. Lisäksi olimme tiiviisti mukana purkavan uusrakentamisen lainsäädäntötyössä, joten tunnemme aiheen yksityiskohtaisesti.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! 

Facebook
Twitter
LinkedIn