Ravintolayrittäjä sai lähtöpassit liikuntakeskuksesta lukuisten rikkomusten vuoksi – liiketilan vuokrasopimuksen irtisanominen tuli kalliiksi

Liikuntakeskuksen yhteydessä toimiva ravintolayrittäjä irtisanottiin lukuisten sopimusrikkomusten vuoksi. Helsingin hovioikeus otti päätöksessään huomioon yksittäisistä pienistä teoista koostuvan kokonaisuuden, joka oli omiaan vahingoittamaan vuokranantajan liiketoimintaa.

Vyyhti alkoi marraskuun lopussa 2020, kun vuokranantaja toimitti todisteellisesti irtisanomisilmoituksen vuokralaiselle. Tässä tilanteessa osapuolet kävivät suullisesti läpi irtisanomisperusteet, joita oli pitkä litania. Kuukauden kuluttua kohtaamisesta vuokralainen nosti kanteen käräjäoikeudessa vuokranantajaa vastaan. Hän vetosi siihen, että liiketilan vuokrasopimuksen irtisanominen oli tehty ilman perusteita.

Kun tieto tästä kantautui vuokranantajalle, hän antoi vuokralaiselle toisen irtisanomisilmoituksen kirjallisten perusteiden kera helmikuussa 2021. Vuokralainen piti näitä jälkijättöisesti keksittyinä ja kiisti oikeudessa tehneensä minkäänlaisia rikkomuksia vuokrasuhteen aikana. Hän piti myös irtisanomista kohtuuttomana, mitä tulee toimentuloon ja vastaavan liikepaikan löytymiseen pääkaupunkiseudulta.

Helsingin käräjäoikeus päätyi hylkäämään kanteen ja velvoitti yrittäjän poistumaan tiloista välittömästi häädön uhalla.

Paljon negatiivista asiakaspalautetta

Asian käsittely jatkui Helsingin hovioikeudessa, jossa ravintolayrittäjä vaati käräjäoikeuden tuomion kumoamista. Oikeuden ratkaistavana olivat edelleen irtisanomisilmoituksen tehottomuus, kohtuuttomuus ja irtisanomistoimiin johtaneiden laiminlyöntien todenmukaisuus. 

Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokrasuhteen tulee päättyä kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta.

Helsingin hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tapaan, että vuokranantajan helmikuussa tekemä uusi irtisanomisilmoitus täydennyksineen on ollut pätevä. Vuokrasuhteen päättymispäivässä oli yhden päivän heitto lain mukaiseen laskentaan, mutta virhe nähtiin mitättömänä.

Vuokranantajalla oli esittää lukuisia irtisanomiseen johtaneita syitä, jotka liittyivät muun muassa ravintolan puhtauteen, asiakaspalveluun, turvallisuuteen ja aukioloaikoihin. Hygienia- ja anniskelupasseja laiminlyötiin, kasvomaskeja ei käytetty koronaohjeistuksesta huolimatta, tiloja ei siivottu, käsihygienia ontui eikä ravintolan ruokatarjonta vastannut sovittua. Asiakaspalvelutilanteita hankaloittivat työntekijöiden kieliongelmat sekä epämääräisyydet maksuissa ja aukioloajoissa. Lisäksi irtisanomisperusteisiin listattiin kierrätyksen ja hälytyslaitteiden päällepanon laiminlyönti.

Todisteen mukaan vuokralaiselle oli annettu palautetta asiakaskyselyn pohjalta ja lisäksi tämä sai useita huomautuksia edellä mainituista ongelmakohdista. Samassa yhteydessä oli todettu, että ravintolan toiminnan täytyy olla liikuntapaikkaan sopivaa, sillä asiakkaat näkevät ainoastaan kokonaisuuden. Halliyrittäjän näkökulmasta laiminlyönneillä oli vaikutusta hänen harjoittamaansa liiketoimintaan. Tilaa vuokratessa oli muun muassa sovittu, että vuokralainen jatkaisi edeltäjänsä ruokatarjontaa, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut käytännössä. 

Oikeudessa kuultiin todistajia, jotka kertoivat esimerkiksi hinnoitteluun ja maksutilanteisiin liittyvistä selkkauksista tai rikkinäisen auton säilytyksestä yötä päivää parkkipaikalla. Vuokralainen oli sitä mieltä, että kaikki irtisanomisen perusteet olivat yksittäistapauksia, liioittelua tai väärinkäsityksiä. 

Liiketilan vuokrasopimuksen irtisanominen oli perusteltua

Hovioikeus katsoi päätöksessään, että hygienia- ja anniskelupasseja lukuun ottamatta kaikki irtisanomisilmoituksessa kerrotut laiminlyönnit olivat tosiasiallisesti tapahtuneet. Puutteellisuudet ja epäkohdat olisivat yksittäisinä olleet oikeuden mielestä vähäisiä, mutta kokonaisuuteen peilaten niillä oli merkitystä.

Häätöpäätöstä ei hovioikeuden mukaan myöskään nähty kohtuuttomana, sillä ravintolayrittäjä ei kyennyt todistamaan, etteikö vastaavia ravintolatiloja olisi tarjolla muuallakin. 

Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden päätöksen. Ravintolayritys hävisi kanteensa molemmissa oikeusasteissa ja joutui korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, lähes 30 000 euroa.

Tapauksen tärkeimmät opit, asianajaja Marina Furuhjelm?

”Mielestäni tästä on tärkeää poimia se keskeinen huomio, että useista pienistä vuokralaisen tekemistä rikkomuksista voi yhdessä muodostua niin olennainen rikkomus, että vuokrasopimuksen päättämiseen löytyy peruste.”

Lue lisää:

Kivijalan liiketila vuokralle – mitä pitää huomioida?

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn