Suomen ensimmäinen 3D-kiinteistö on syntynyt

Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus selkeyttää omistamista, sopimuksia, kiinteistökauppoja ja kiinteistöveron kohdentamista laajoissa ja useita käyttötarkoituksia sisältävissä rakennuskokonaisuuksissa.

Suomen ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö rekisteröitiin Espoon Keilalahdessa 9.1.2020. Kyse on uudesta paikoitustontista, joka lohkottiin maan alle nykyisen tontin alapuolelle. 3D-tontit pitää olla kokonaan joko maanpinnan ylä- tai alapuolella. Ensimmäinen 3D-tontti sai odottaa itseään melko pitkään, sillä sen käyttöönottoa on suunniteltu jo vuodesta 2006. Lainsäädäntö kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinnistä tuli voimaan elokuussa 2018.

Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen edellyttää asemakaavan muuttamista, jos olemassa oleva asemakaava ei mahdollista sitä. Keilalahden tapauksessa asemakaavaa muutettiin muun ohella 3D- kiinteistön muodostamiseksi. Alueelle on kaavoitettu esimerkiksi 40-kerroksisia asuintaloja. Kaavamuutoksen jälkeen 3D-kiinteistö vahvistettiin tonttijaossa 18.12.2019, jonka jälkeen 3D-tontin lohkominen voitiin suorittaa. Jos kiinteistö on yhteisomistuksessa, 3D-kiinteistöjä voidaan muodostaa myös halkomalla.

3D-kiinteistöt ovat omiaan selkeyttämään erityisesti laajoja rakennushankkeita, jossa rakennuksen eri kerroksiin tulee useita toimijoita ja eri käyttötarkoituksia, kuten pysäköintihalli, liike- ja toimistotiloja tai hotelli ja asuntoyhtiöitä. 2D-maailmassa näitä hankkeita hallitaan käytännössä hallinnanjakosopimuksilla, joissa jokainen kiinteistön yhteisomistaja hallitsee jotain kolmiulotteisesti määriteltyä tilaa ja osa voi olla yhteishallinnassa. 3D-Kiinteistöjen välillä voidaan käyttö- ja kulkuoikeuksia järjestää vakiintuneilla rasite- tai yhteisjärjestelysopimuksilla. 3D-kiinteistöjen välillä sovelletaan naapuruussuhdelakia ja tietysti erilaisissa rakennushankkeissa tehdään naapurin kuulemiset normaaliin tapaan, ja kiinteistöillä on valitusoikeus kuten naapurilla. Erillisiä kiinteistöjä on monessa tilanteessa helpompi hallinnoida ja rahoittaa. Myös kiinteistöverotus on yksinkertaisempaa.

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy on ollut monipuolisesti mukana erilaisissa 2D-kiinteistöjen hankkeissa. Toimistossamme on tarvittava osaaminen avustaa myös 3D-kiinteistöjen parissa.

Asianajaja Jaakko Kanerva

Facebook
Twitter
LinkedIn