Itä-Suomen hallinto-oikeus: Taloyhtiö sai kieltää tupakoinnin kaikilla parvekkeilla

Imatralaisen kerrostalon parvekkeilla sauhuttelua ei sallita jatkossakaan. Itä-Suomen hallinto-oikeus päätti pitää tupakointikiellon voimassa, vaikka havaintokäynnillä oli tehty menettelyvirhe.

Imatran keskustassa sijaitseva taloyhtiö päätti ylimääräisessä yhtiökokouksessa hakea kaupungin terveysviranomaisilta tupakointikieltoa kaikkien asuinhuoneistojen parvekkeille. Rakennuksessa on kolme kerrosta ja yhteensä 33 asuinhuoneistoa. Parvekkeet sijaitsevat kadun puolella. 

Hakemus hyväksyttiin ja Imatran seudun ympäristölautakunta määräsi tupakointikiellon voimaan kesäkuussa 2022. Päätöstä perusteltiin ennen kaikkea rakenteellisilla seikoilla: taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto, jolloin korvausilmaa virtaa asuntoihin painovoimaisesti ikkunoiden korvausilmaventtiileistä sekä tuuletusikkunoiden ja rakennusten ja ikkunoiden tiivistyspuutteiden kautta. Ympäristölautakunta katsoi, että tupakansavun kulkeutuminen asuntoihin huoneistoparvekkeiden kautta on mahdollista.

Osa asukkaista ei nähnyt perusteita tupakointikiellolle

Kaikki asukkaat eivät sulattaneet päätöstä. Valittajat vetosivat siihen, että taloyhtiö sijaitsee vilkasliikenteisen yleisen tien varressa. Vain 20 metrin päässä rakennuksesta kohoaa kauppakeskus, joten kadulla kulkee päivittäin satoja ihmisiä. Heistä monet pysähtyvät talon kohdilla sauhuttelemaan eikä tällaiseen toimintaan voi puuttua taloyhtiön tupakointikiellolla. Parvekkeet sijoittuvat jalkakäytävän yläpuolelle, jolloin savunhaju pääsee kulkeutumaan asuntoihin. Epämiellyttäviä hajuja saattaa leijua sisätiloihin kauempaakin, sillä lähistöllä on esimerkiksi kaksi valtavaa tehdasta. Päätöksen kumoamista perusteltiin myös sillä, että kieltoa koskeva yhtiökokouksen päätös ei ollut yksimielinen. Yhtiökokouksessa oli ollut paikalla vain 4 560 osaketta koko osakekannan ollessa 10 610 osaketta. Ympäristötoimen kuulemiskirjeisiinkin vastasi vain 25 henkilöä, kun kirjeitä lähetettiin yhteensä 54 kappaletta

Yhtiökokouksen päätöksestä ei löytynyt moitteen sijaa

Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi syyskuussa 2023 antamassaan ratkaisussaan, että yhtiökokouksen päätöstä vastaan ei ollut nostettu moitekannetta määräaikaan mennessä eli kolmen kuukauden sisällä päätöksen tekemisestä. Samalla se muistutti, että tupakkalain 76 §:n mukaisen tupakointikiellon hakemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös eli kaikkien osakkaiden suostumusta ei tarvita. Näin ollen yhtiökokouksen päätös tehtiin lain mukaisesti.

Oikeudessa kävi ilmi, että taloyhtiön osakkaille ja asukkaille oli annettu hallintolain edellyttämä tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksesta ennen sen toimittamista eteenpäin. 

Havaintokäynnissä tehtiin menettelyvirhe

Hallinto-oikeudessa tarkasteltiin lisäksi taloyhtiöön tehtyä havaintokäyntiä maaliskuussa 2022. Selvitys perustui kiinteistön ulkopuolelta tehtyyn visuaaliseen arvioon, jossa tarkasteltiin muun muassa parvekkeiden sijaintia toisiinsa nähden.

Tästä havaintokäynnistä ei koskaan laadittu muistiota. Hallintolain 39 §:n 2 momentti edellyttää, että kirjallinen tarkistuskertomus on annettava viipymättä tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle. Kertomuksen tulee sisältää tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Hallinto-oikeus totesi, että asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, sillä ympäristölautakunnan päätös perustui osaltaan juuri tähän havaintokäyntiin. Koska käynnillä oli kuitenkin tarkasteltu niitä samoja seikkoja, jotka ilmenevät kirjallisesta asiakirja-aineistosta, hallinto-oikeus ei kumonnut päätöstä menettelyvirheen vuoksi.

Paitsi taloyhtiön tekemän hakemuksen myös tarkistuskäynnin perusteella hallinto-oikeudelle piirtyi asian käsittelyn aikana selkeä kuva siitä, että savu voi kulkeutua parvekkeilta sisätiloihin. Hallinto-oikeus ei kumonnut ympäristölautakunnan toimesta asetettua tupakointikieltoa.

Taloyhtiön tupakointikiellon hakeminen vaiheittain:
  1. Hakemuksesta päätetään yhtiökokouksessa. Pyyntö tupakointikiellon käsittelyyn voi tulla hallitukselta tai yksittäiseltä osakkaalta. Lisäksi osakkaat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, voivat vaatia koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään asiasta.
  2. Ennen kuin asiaa käsitellään yhtiökokouksessa, taloyhtiön pitää kirjallisesti kuulla niitä osakkaita ja asukkaita, joita kielto tulisi koskemaan.
  3. Kun yhtiökokouksen päätöksestä on kulunut kolmen kuukauden moiteaika, taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa kunnan viranomaiselta.
  4. Voimassa olevaa kieltoa valvoo kunta, ja se voi asettaa kieltoa rikkovalle uhkasakon. Valvontaa tehdään ilmiantojen perusteella. 
  5. Viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä eli taloyhtiön kannattaa miettiä tupakointikiellon hakemista erittäin tarkasti.

Itä-Suomen hallinto-oikeus 18.9.2023, päätös 2050/2023

Lue lisää:

Naapurin tupakointi rivitalossa pakotti taloyhtiön korjaustoimiin

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn