Naapurin tupakointi rivitalossa pakotti taloyhtiön korjaustoimiin

Terveysviranomainen vaati taloyhtiötä korjaamaan ilmanvaihtojärjestelmän, kun naapurin tupakointi rivitalossa aiheutti ympärilleen toistuvaa hajuhaittaa. Taloyhtiö laittoi kapuloita rattaisiin valittamalla toimenpidevaatimuksista. Asia ratkaistiin lopulta korkeimmassa hallinto-oikeudessa toukokuussa.

Porvoolaisen rivitalon asukas häiriintyi asuntoonsa toistuvasti leijailevasta tupakansavusta ja ryhtyi ratkomaan ongelmaa. Ympäristöterveydenhuolto suoritti asunnossa kolme tarkastusta ja asukas piti havainnoistaan päiväkirjaa. Vuonna 2014 rakennetussa yksitasoisessa rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilma-aukot sijaitsevat huoneiston takapihalla, terassin katon yläpuolella. 

Ensimmäisellä käynnillä tutkijat eivät havainneet tupakansavua asunnossa. Toisessa tarkastuksessa järjestettiin koetupakointi, jossa savuke sytytettiin palamaan takapihalla. Haju ei tuolloinkaan kulkeutunut sisätiloihin. Kolmannessa tarkastuksessa koetilanne uusittiin siten, että naapurihuoneiston asukas poltti tupakan takapihallaan terassin alla. Nyt savu oli ajoittain havaittavissa makuuhuoneessa.  

Ongelman korjaaminen taloyhtiön vastuulla

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta määräsi marraskuussa 2018, että ilmanvaihto on korjattava maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Taloyhtiö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus katsoi, että koetupakoinnissa tehdyt havainnot, asukkaan päiväkirja sekä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmästä saatu selvitys vahvistivat ongelman. Näin ollen terveysviranomaisilla oli pätevä peruste vaatia toimenpiteitä terveyshaitan poistamiseksi. Koska haitta aiheutui tutkimusten mukaan ilmanvaihtojärjestelmän rakenteesta ja ongelmahuoneiston tuloilma-aukon sijainnista, vaatimukset kohdistuivat nimenomaan taloyhtiöön.

Taloyhtiön mukaan tutkimuksiin ei ollut luottamista

Taloyhtiö ei hyväksynyt päätöstä ja vaati hallinto-oikeuden ja terveydensuojelujaoston päätösten kumoamista. Taloyhtiön näkemyksen mukaan tupakansavusta valittaneet huoneiston omistajat olivat hyväksyneet taloyhtiön tavat myös tupakoinnin suhteen. Päiväkirjamerkintöjä pidettiin puolestaan epäluotettavina, sillä asukas raportoi savusta silloinkin, kun naapuri oli poissa kotoaan. 

Valituksessa korostettiin, että taloyhtiö huolehtii ilmanvaihtojärjestelmistään hyvin: asuntojen suodattimet vaihdetaan säännöllisesti ja ilmanvaihtoa mitataan sekä säädetään tarpeen mukaan. Taloyhtiö oli lisäksi perustanut tupakointipaikan ja antanut asukkaille erilaisia suosituksia.

Taloyhtiö kiinnitti huomion myös siihen, että kahdessa ensimmäisessä koetupakoinnissa ei tehty lainkaan havaintoja savunhajusta ja vasta kolmannella kerralla vain toinen tarkastaja havaitsi hajua yhden huoneen ilmanvaihdon kautta. Koetupakoinnissa ei taloyhtiön mukaan muutenkaan kyetty todentamaan asumisterveysasetuksen mukaista nikotiinipitoisuuden 0,05 μg/m3 ylittämistä. 

Tuloilmaventtiili liian lähellä tupakoitsijaa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöterveysjaosto vaati taloyhtiön valituksen hylkäämistä. Perusteissa tuotiin esille, että terveyshaittaa on arvioitu kokonaisuutena huomioiden savulle altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto sekä asukkaan mahdollisuudet välttyä altistumiselta. Päiväkirja on ollut ainoa mahdollisuus saada näistä asioista tietoa.

Viranomaisten mielestä asukkaan havainnot olivat johdonmukaisia, sillä naapurin terassilla on tapana tupakoida säännöllisesti. Lisäksi asunnon korvausilmaventtiili sijaitsee räystään alla, jonne savu kertyy. Huoneistopihalla tehdyn koetilanteen aikana savu kulkeutui asuntoon nimenomaan ilmanvaihtoventtiilin kautta. Asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja tuloilman puhtauden ja asunnossa esiintyvän tupakansavun osalta ylittyikin tällöin selvästi. 

Se että tupakansavu kulkeutuu huoneistoon ilmanvaihdon kautta huoneistopihalta, on ympäristöjaoston mukaan merkki virheellisestä ilmanvaihtojärjestelmästä. Liian lähelle saastumislähdettä sijoitettu tuloilmaventtiili kertoo taas suunnittelun puutteellisuudesta.

Tuomio

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi, oliko terveyshaitan olemassaololle ja annetulle määräykselle vankat perusteet. Lisäksi selvitettiin, johtuiko terveyshaitta niistä kiinteistön rakenteista, jotka ovat rakennuksen omistajan vastuulla. Todisteisiin nojaten taloyhtiön valitus hylättiin ja hallinto-oikeuden päätös pidettiin voimassa. KHO pidensi toimenpiteiden määräaikaa siten, että korjaukset on tehtävä tämän vuoden elokuun loppuun mennessä.

Selvyyden vuoksi päätökseen lisättiin, että määräys ei velvoita taloyhtiötä teettämään koko ilmanvaihtojärjestelmän muutos- tai korjaustyötä. Sen sijaan savun kulkeutumisen estäminen asunnon tuloilmaventtiilille voi tapahtua taloyhtiön sopivaksi katsomalla tavalla. 

(artikkeli päivitetty 16.9.2022)

Marraskuussa 2021 annettu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkopäätös linjaa sitä, millaisissa tapauksissa viranomainen voi kieltää tupakoinnin asuinhuoneistossa. Lue artikkeli tästä.

Facebook
Twitter
LinkedIn