Taloyhtiön hallituksen työhön liittyy väärinkäsityksiä – tässä niistä neljä yleisintä

Pohditko parhaillaan taloyhtiön hallituksen jäsenyyttä? Tehtävään voi liittyä virheellisiä mielikuvia, jotka kannattaa oikoa ennen päätöksentekoa.

1. Hallitus hukkuu työhön ja vastuuta on paljon

Yksi yleisimmistä syistä kieltäytyä hallitusjäsenyydestä on ajatus siitä, että luottamustehtävä kahmaisee kaiken vapaa-ajan. Etenkin puheenjohtajan rooliin voi olla vaikeaa löytää vapaaehtoista osakasta. Vaikka hallitus tekee tärkeää ja vastuullista työtä, työtaakkaa ei kannata etukäteen pelätä. Hallituksen työskentely keskittyy kokouksiin, joita pidetään tarvittaessa. Päätösten toimeenpano on isännöitsijän vastuulla, joten niistäkään ei yksittäisen jäsenen tarvitse stressata. Lisäksi on hyvä muistaa, että taloyhtiön hallituksen riskejä hallitaan hallinnon vastuuvakuutuksella. Se kattaa taloudellisia vahinkoja, joista hallituksen jäsen asunto-osakeyhtiölain mukaan olisi korvausvastuussa.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja allekirjoittaa kokouspöytäkirjan. Muilta osin puheenjohtajalle ei ole laissa osoitettu merkittävästi enemmän tehtäviä verrattuna rivijäseneen. Hallitus on yhteisöllinen työelin, joka ryhtyy toimenpiteisiin ja tekee päätökset yhdessä. 

Jos taloyhtiön työlistalla ei ole isoja remontteja, kokouksia kertynee vuoden aikana noin 4–6. Jos taas tiedossa on vaativampia projekteja, niistäkin selvitään arkijärjen ja asiantuntijoiden avulla. Hallituksen tukena isännöinnin lisäksi ovat alan järjestöt, tekniset asiantuntijat ja asianajotoimistot.

Lue lisää: Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

2. Hallituksen puheenjohtajan täytyy jatkuvasti vastata kaikkiin osakkaiden kysymyksiin

Pelko siitä, että kysymysten vyöry kohdistuisi juuri taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan on turha. Hallitus toimii ”kollegiona” eli puheenjohtajalla ei ole edes oikeutta, saati velvollisuutta ottaa yksin kantaa kaikkiin kysymyksiin. Vastaus ”voit kääntyä asiassa isännöintiyrityksen puoleen” tai ”asia käsitellään seuraavassa kokouksessa” on useimmiten täysin riittävä. Osakkaiden tulee ymmärtää, että hallituksessa työskentely ei ole kenenkään päätyö.

Hallitus voi halutessaan nimetä joukostaan jäsenen, jonka puoleen yksittäisten osakkaiden kysymykset ohjataan. Hallitus voi myös päättää avoimesta tiedotuspolitiikasta lähettämällä tiedotteita yhtiön eri kanaviin. Osakkaiden ensisijaiset tiedonsaantikanavat taloyhtiön asioissa ovat kuitenkin yhtiökokous sekä yhtiön infotilaisuudet tai epäviralliset kokoontumiset. 

 3. Hallituksen jäsenen odotetaan olevan asumisen alan asiantuntija

Jokaista osakasta ja asukasta voidaan jo lähtökohtaisesti kutsua asumisen asiantuntijaksi. Tuoreen asunnonomistajan on täytynyt ostovaiheessa perehtyä huolella taloyhtiön asioihin aina talouslukuja myöten. Osalle asukkaista on puolestaan kertynyt vuosikymmenten kokemus kotitalossaan. Voikin sanoa, että asunto-osakeyhtiöt ovat täynnä riittävää osaamista hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäseniltä ei siis edellytetä sen enempää erityisosaamista kuin ammattitaitoakaan. On kuitenkin tärkeää, että jäseneltä löytyy kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen ja omaisuuden arvon vaalimiseen.             

4. Nuorelta ei löydy tarpeeksi osaamista hallitustyöskentelyyn

Osaamista olennaisempaa hallitustyöskentelyssä on kiinnostus tehtävää kohtaan. Taloyhtiön hallituksen jäsenyys voi olla nuorelle aikuiselle avartava ja opettavainen kokemus sekä hyvä meriitti työelämää varten. Etenkin jos työskentely kiinteistöalalla kiinnostaa, hallitukseen kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan. Luottamustyöstä saa tietysti myös oivallisen merkinnän CV:hen.

Taloyhtiössä on hyvä tiedostaa, että hallitukseen tarvitaan kaikenikäisiä ja monenlaisen taustan omaavia henkilöitä. Etenkin nuorempaa väkeä on syytä kannustaa osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. 

Artikkelissa asiantuntijana Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja, asianajaja Kai Haarma.

Taloyhtiön hallitus, tarjoamme johdolle tukea monenlaisissa tehtävissä, joissa vaaditaan lakiasiantuntemusta:

  • Avustamme yhtiökokouksissa ja hallituksen kokouksissa
  • Autamme hallitusta vastuukysymyksissä
  • Laadimme asiantuntijalausuntoja
  • Konsultoimme taloyhtiön hallintoon liittyvissä asioissa
  • Laadimme yhtiöjärjestysmuutoksia
  • Avustamme hallintaanottoprosessissa
  • Hoidamme riita-asioita

Ota yhteyttä!

Facebook
Twitter
LinkedIn