Taloyhtiön hyvä hallintotapa –suositus 2016

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKAHA ry ovat julkaisseet yhteistyössä oikeusministeriön kanssa yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Voit tutustua suositukseen tästä. Suositus ei ole lainsäädäntöä, mutta sen on tarkoitus antaa taloyhtiöille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Toimistoltamme senior advisor Keijo Kaivanto ja toimitusjohtaja Kai Haarma ovat olleet mukana valmistelemassa suositusta.

Taloyhtiöiden hyvää hallintotapaa koskevan suosituksen on tarkoitus helpottaa ja yhdenmukaistaa asunto-osakeyhtiölain yleisten periaatteiden soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on tarkoitettu kaikkien taloyhtiöissä toimivien käyttöön. Suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyvyyttä ja lisätä kaikkien osakkaiden kiinnostusta yhtiön asioihin ja niiden hoitoon.

Facebook
Twitter
LinkedIn