Verohallinnon 102-lomake siirtyy historiaan

Omistajamuutoksien ilmoittamiseen verottajalle käytetty esitäytetty 102-lomake poistuu käytöstä vuoden 2015 ilmoitusten jälkeen.

Viimeinen esitäytetty 102-lomake saapuu isännöitsijöille alkuvuodesta 2016. Sillä ilmoitetaan vuotta 2015 koskevat saannot. Lomakkeella ilmoitetaan vain vastikkeettomat saannot, kuten perinnön, testamentin, lahjan tai osituksen perusteella muuttuneet omistukset. HUOM! Perukirja ei ole saantokirja, paitsi silloin kun pesässä on vai yksi perijä. Vastikkeellisia saantoja kuten kauppaa ja lahjaa ei tarvitse ilmoittaa.

Jos taloyhtiössä ei ole tapahtunut vastikkeettomia saantoja vuonna 2015, ns. isännöitsijänlomaketta ei tarvitse palauttaa. Jos taloyhtiössä on tapahtunut vastikkeettomia saantoja, ilmoitus muutoksista täytyy antaa viimeistään 1.2.2016 uudella sähköisellä verkkolomakkeella tai paperilomakkeella.

Vuoden 2016 alusta alkaen vastikkeettomat saannot ilmoitetaan Verohallinnolle kuukausittain. Vastikkeettomaan saantoon perustuva omistajanvaihdos ilmoitetaan viimeistään osakeluetteloon merkitsemistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Esimerkki: Jos tieto merkitään osakeluetteloon 15.1.2016, ilmoitetaan omistajavaihdos Verohallinnolle 29.2.2016 mennessä.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti, jolloin ilmoitukseen ei liitetä saantoasiakirjoja katso-tunnisteen kautta. lmoituksen voi tehdä myös vanhalla paperilomakkeella, mutta tällöin kopiot saantoasiakirjoista on liitettävä ilmoitukseen.

Katso lisää verohallinnon sivuilta osoitteesta.

https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Uutiset/Isannoitsija__ilmoittamismenettely_muutt(39028)

Facebook
Twitter
LinkedIn