Vesilaskutus taloyhtiöissä – huoneistokohtainen vesimittari antaa jatkossa lukemat vesilaskutukselle

Vuoden 2020 loppupuolella voimaan astunut laki edellyttää, että taloyhtiöt asentavat kiinteistöön huoneistokohtaiset, etäluettavat vesimittarit putkiremontin yhteydessä ja alkavat käyttää mittarilukemia vesilaskutuksen perusteena. Miten vesilaskutus muuttuu ja mitä konkreettisia toimia lakimuutos edellyttää erilaisissa taloyhtiöissä? Katso myös video.

Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n energiatehokkuusdirektiivi muuttaa veden kulutuksen laskutusperusteita taloyhtiöissä. Tähän asti monissa kerrostaloissa ja rivitaloissa on totuttu maksamaan vedestä joko huoneiston pinta-alan tai henkilölukumäärän perusteella. 

EU-direktiivin liittyvät lakimuutokset astuivat voimaan marraskuun 2020 aikana. Taustalla on ajatus siitä, että huoneistokohtainen vesimittari on omiaan havahduttamaan taloyhtiön asukkaita oman vedenkulutuksen kustannuksiin, mikä johtaa turhan tuhlaamisen vähenemiseen.

Lakimuutos on vaikuttanut paitsi asunto-osakeyhtiölakiin myös lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta. Vuokralaiselta perittävän korvauksen tulee perustua luotettavasti mitattuun vedenkulutukseen, mikäli asuntoihin on on käytössä lain voimassaollessa asennetut huoneistokohtaiset vesimittarit. 

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Huoneistokohtainen vesimittari linjasaneerauksen yhteydessä

Huoneistokohtaisia vesimittareita ei kannata asentaa erikseen. Käytännössä taloyhtiöissä muutos eteneekin siten, että laitteisto tuodaan kiinteistöön rakennusluvan perusteella linjasaneerauksen yhteydessä. Tämän jälkeen vesilaskutus taloyhtiössä pohjautuu todelliseen kulutukseen eli mittarilukemaan. Lasku muodostuu käytetyn veden sekä sen lämmittämiseen käytetyn energian määrästä. Lakiesityksen mukaan osakkeenomistajalle on toimitettava kuukausittain tiedot veden kulutuksesta osakehuoneistossa. 

– Tämä tarkoittaa siis laadukkaiden mittareiden verran lisää hankekustannuksia. Vesimittareissa laatuun kannattaa panostaa, sillä tällöin laskutustietojen antamisvelvoitteen täyttäminen on huomattavasti helpompaa, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja, VT Jaana Sallmén muistuttaa.

Vanhoihin taloyhtiöihin on pitänyt asentaa vesimittarit linjasaneerauksen yhteydessä vuodesta 2013 alkaen – ellei siihen ole ollut teknisiä tai taloudellisia esteitä. Tähän mennessä mittareiden käyttöön ei kuitenkaan ole ollut pakkoa, vaikka ne olisivat asennettu. Mittareilta ei ole myöskään vaadittu etälukumahdollisuutta. Jos taloyhtiössä on haluttu siirtyä asuntokohtaiseen vedenkulutuksen mittaamiseen, on yhtiöjärjestystä pitänyt muuttaa. 

Taloyhtiö vastaa vesimittareiden luotettavuudesta

Asuntokohtaiset vesimittarit ovat olleet uudiskohteissa pakollisia jo vuodesta 2011 lähtien. Rakenteilla olevissa kohteissa on suositeltavaa, että hallinnonluovutuksen yhteydessä taloyhtiö pyytää rakennuttajaa toimittamaan kirjallisen selvityksen mittareiden laadusta ja asennuksesta. 

Kun siirrytään vedenkulutuksen mittaamiseen, laskutuskäytössä olevan mittarin on täytettävä mittauslaitedirektiivin vaatimukset. Lisäksi mittareiden luotettavuudesta on huolehdittava koko niiden käytön ajan. Mittareiden lukemiin pohjautuvan laskutuksen ongelmat ovat tyypillisesti liittyneet laitteiden vaihtelevaan laatuun, asennusvirheisiin ja puutteelliseen kunnossapitoon. Uudehkoissakin taloyhtiössä on tärkeä muistaa, että mekaanisten vesimittareiden käyttöiät ovat keskimäärin 5−15 vuotta. 

– Vesimittareiden kunnon seuraaminen ja niiden vaihtaminen ajoissa uusiin on osa kiinteistön suunnitelmallista kunnossapitoa. Taloyhtiö vastaa siitä, että vesimittari soveltuu käyttötarkoitukseen ja toimii jatkuvasti luotettavasti, Sallmén sanoo.

Sallmén muistuttaa, että hallinnonluovutuksessa ja korjaushankkeissa on syytä kiinnittää huomio ennen kaikkea siihen, että mittarit ovat laadukkaita. Näin käytönaikaisilta ongelmilta vältytään parhaiten.

Muutos tapahtuu Suomessa hitaasti

Aikaa kuluu runsaasti, ennen kuin kaikista suomalaisten taloyhtiöiden asunnoista löytyy löytyy asianmukainen huoneistokohtainen vesimittari. Direktiivin mukaan vesimittareiden tulisi olla etäluettavia vuoteen 2027 mennessä. Suomi hyödyntää kuitenkin direktiivin mahdollistamia poikkeuksia, jotta kansallisen sääntelyn kustannukset eivät kasva siitä saatavia hyötyjä suuremmiksi.

– Pitkä siirtymäaika on välttämätön ja erinomainen asia. Vapaaehtoisestikin saa toki vettä säästää eli kannattaa myös muistaa, että taloyhtiöt ja vuokranantajat voivat omilla päätöksillään ja uusien vuokrasopimusten tekemisen yhteydessä siirtyä vapaaehtoisesti veden kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Tämä tietysti edellyttää, että taloon asennetut laitteet toimivat asianmukaisesti, Sallmén sanoo. 

Erilaiset taloyhtiöt ja huoneistokohtainen vesimittari

Vanha taloyhtiö, johon ei ole vielä asennettu mittareita:

 • Vedestä voidaan/pitää lain voimaantultua laskuttaa edelleen yhtiöjärjestyksen mukaan.
 • Huoneistokohtaiset, etäluettavat vesimittarit asennetaan tulevan linjasaneerauksen yhteydessä, jonka jälkeen siirrytään mittareiden mukaiseen laskutukseen
 • Koska laki ajaa yhtiöjärjestyksen edelle, yhtiöjärjestyksen vesimaksupykälä kannattaa linjasaneerauksen jälkeen muuttaa vastaamaan lainmukaista tilannetta eli mittarointia. Laki velvoittaa tekemään muutoksen viimeistään siinä yhteydessä, kun joku muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi.
 • Siirryttäessä vesimittarin lukemiin pohjautuvaan laskutukseen, osakkaalle on vesilaskun perinnän yhteydessä ilmoitettava veden kulutustiedot.

Vanha taloyhtiö, johon on asennettu vesimittarit, mutta vedestä ei laskuteta mittarilukemien mukaan:

 • Vedestä voidaan/pitää lain voimaantultua laskuttaa edelleen yhtiöjärjestyksen mukaan.
 • Lakimuutoksen mukaiset huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan seuraavan linjasaneerauksen yhteydessä, jonka jälkeen on siirryttävä mittareiden mukaiseen laskutukseen. 
 • Yhtiöjärjestyksen muutos koskee myös tätä tilannetta (ks. edellinen kappale)
 • Kun laskutus tapahtuu lakimuutoksen mukaisten vesimittarin perusteella, osakkaalle on vesilaskun perinnän yhteydessä ilmoitettava veden kulutustiedot.

Vuokrataloyhtiöt

 • Vedestä voidaan/pitää lain voimantultua laskuttaa edelleen vuokrasopimuksessa sovitulla tavoin.
 • Lakimuutoksen mukaiset huoneistokohtaiset, etäluettavat vesimittarit asennetaan tulevan linjasaneerauksen yhteydessä, jonka jälkeen siirryttävä mittareiden mukaiseen laskutukseen. Tämän jälkeen mittareita käytettävä vesilaskutuksen perusteena, vaikka vuokrasopimuksessa olisi sovittu vesimaksusta jotain muuta.
 • Kun laskutus tapahtuu vesimittarin perusteella, vuokralaiselle on annettava vesilaskun perinnän yhteydessä veden kulutustiedot.

Uudet taloyhtiöt

 • Lain voimaantulon jälkeen rakennetut (rakennusluvan hakuhetki ratkaiseva) uudet taloyhtiöt tulevat lakiin perustuvan mittarilaskutuksen piiriin heti valmistumisesta lähtien.
 • Yhtiöjärjestyksissä on huomioitu mittarointi jo yhtiötä perustettaessa.
 • Osakkaalle on vesilaskun perinnän yhteydessä ilmoitettava veden kulutustiedot.

(artikkeli päivitetty 19.9.2022)

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn