Viisi keinoa, joilla taloyhtiö voi välttää korvausvastuun liukastumistapauksissa

Taloyhtiön asukkailta ja osakkailta vaaditaan erityistä valppautta kevättalven liukkailla keleillä. Kun sää vaihtelee viikoittain vesisateista pakkasen puolelle, kulkureiteille jää helposti petollisia paikkoja – huolellisuudesta huolimatta. Taloyhtiö vastaa piha-alueensa turvallisuudesta.

Tontinomistalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia piha-alueen ja talon edustalla kulkevan jalkakäytävän turvallisuudesta. Jos kuka tahansa liukastuu taloyhtiön tontilla, taloyhtiö voi siis joutua tästä korvausvastuuseen. Vakavassa loukkaantumisessa korvaukset voivat kohota yllättävän suuriksi, ja niitä voidaan periä vielä pitkään tapahtuman jälkeen. Vahingonkorvausvelvollisuus vanhenee vasta kolmen vuoden kuluttua siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää vahingosta ja vastuutahosta.

Kiinteistön omistajalle tai haltijalle lähtökohtaisesti kuuluva vastuu turvallisuusvelvoitteen täyttämisestä on mahdollista kuitenkin siirtää tai sitä voidaan rajoittaa sopimalla kiinteistön hoidosta huoltoyhtiön tai muun sellaisen tahon kanssa, jolla on edellytykset hoitaa tehtävät asianmukaisesti.

Kysyimme Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelmilta, mihin kohtiin taloyhtiön on syytä kiinnittää erityinen huomio yllättävien korvausvaatimusten välttämiseksi.

1. Hoida huoltosopimus kuntoon

Taloyhtiön huolelliseen toimintaan kuuluu kattavan huoltosopimuksen laatiminen kirjallisesti luotettavan ja ammattitaitoisen huoltoyrityksen kanssa. Sopimuksesta tulee käydä selkeästi esille, kuka vastaa lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Sopimukseen kannattaa kirjata seuraavia asioita: katon valvonnan suorittaminen, lumien poisto pihoilta ja katoilta, hiekoituksen hoitaminen, vaaratilanteisiin reagoiminen, tarkastuskäyntien määrä säähän suhteutettuna, varoituskylttien- ja puomien sijoittaminen sekä huoltoyhtiön oikeus tilata lumenpudottajat paikalle. Luonnollisesti myös kustannuksista sovitaan tarkasti.

2. Valvo, että huoltosopimuksia noudatetaan

Huoltosopimuksen laatiminen ei tarkoita sitä, että taloyhtiön hallitus voi unohtaa turvallisuusasiat. On erittäin tärkeää, että huoltoyhtiön toimintaa seurataan aktiivisesti. Vaihtelevat talvisäät tekevät hiekoituksesta välillä haastavaa ja mursketta saatetaan levittää riittämättömästi. Jos hallituksen jäsenet tai osakkaat huomaavat vaarallisia paikkoja, heidän täytyy ilmoittaa asiasta viipymättä taloyhtiön edustajalle, yleensä isännöitsijälle, joka välittää tiedon eteenpäin huoltoyhtiöön ja asukkaille.

3. Varoita vaarallisista paikoista ja hoida havaitut epäkohdat viipymättä kuntoon

Viestintä on tehokas keino kiinnittää kulkijoiden huomio ja saada heidät hidastamaan menoaan. Taloyhtiön kannattaa laittaa tiedote vaaranpaikoista ja niiden merkinnästä näkyvälle paikalle, esimerkiksi ilmoitustaululle tai ulko-oven sisäpuolelle. Yleensä huoltoyhtiön tehtävä on tuoda puomit ja kyltit piha-alueelle. Lisäksi on huolehdittava piha-alueen hyvästä valaistuksesta. Varoittaminen ei kuitenkaan yksin riitä, vaan epäkohta on hoidettava kuntoon mahdollisimman nopeasti.

4. Dokumentoi kaikki tehdyt toimenpiteet

Onnettomuuden sattuessa on tärkeää, että murskeen levityksen ajasta ja paikasta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä löytyy asianmukainen merkintä. Tämä neuvo on tarpeellinen niin huoltoyhtiölle, jolle liukkaudentorjunta on ulkoistettu kuin sellaiselle taloyhtiölle, joka huolehtii talvikunnossapidosta talkoovoimin. Merkintä saattaa olla ainoa todiste siitä, että turvallisuusasioissa on noudatettu huolellisuutta.

5. Varmista, että taloyhtiön vakuutusturva on kunnossa

Tapaturman sattuessa tilannetta taloyhtiön kannalta pahentaa puutteelliset vakuutukset. Tarkista siis, että kiinteistövakuutus on kunnossa. Jos vahinko sattuu, tee asiasta välittömästi ilmoitus vakuutusyhtiölle.

Facebook
Twitter
LinkedIn