Vuokrankorotus täytyy tehdä harkiten ja oikeaoppisesti – katso ohjeet

Vuokrankorotus tulee tehdä lain puitteissa eikä summia voi temmata tuulesta. Vuokranantaja voi yksipuolisesti päättää korotuksesta ainoastaan silloin, kun asiasta ehtoineen on sovittu vuokrasopimuksessa. Muussa tapauksessa on valittava neuvottelun tie.

On tärkeää, että vuokranantaja pitää kiinni vuokran oikeasta tasosta suhteessa alueen käypään vuokratasoon tai remonttikuluihin. Samaan aikaan vuokralaisen on voitava luottaa vuokranantajaan siinä, että vuokrankorotus suoritetaan vuokrasopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti.Kun vuokrankorotus tulee ajankohtaiseksi, vuokranantajan tulee toimia harkiten. Vuokranantajalla ei ole yksipuolista oikeutta korotukseen vuokrasuhteen aikana, sillä vuokran tarkistamiseen liittyy paitsi laissa myös Hyvässä vuokratavassa määriteltyjä ehtoja.

Viime aikoina vuokrien on ennakoitu nousevan inflaation tahdittamana, mutta Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Kai Haarma kannustaa vuokranantajia malttiin.

– Hyvästä vuokralaisesta kannattaa yleensä pitää kiinni. Jos asunto jää tyhjilleen kuukaudenkin ajaksi, on sillä syöty jo monta korotusta, hän pohtii.

Esimerkiksi yleinen kustannustason tai vuokratason nousu eivät ole riittävän yksilöityjä perusteita vuokran nostamiseen.

Vuokrankorotus on mahdollista tehdä ainoastaan, jos korotusta koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen tai asiasta sovitaan erikseen vuokralaisen kanssa. Korottamisen peruste ja muutoksen ajankohta tulee olla tarkasti kirjattuna sopimukseen, esimerkiksi näin: ”Vuokraa korotetaan vuosittain 1.8. enintään kolme prosenttia”.

Sen sijaan esimerkiksi yleinen kustannustason tai vuokratason nousu eivät ole riittävän yksilöityjä perusteita vuokran nostamiseen. Vuokrankorotusehto, jossa esimerkiksi vuokranantajalle annetaan oikeus ”korottaa vuokraa vuosittain” ei ole pätevä.

Mitkä ovat yleisimmät vuokrankorotusperusteet?

Vuokrasuhteen osapuolet voivat valita vuokrankorotusehdon melko vapaasti. Vuokrankorotusperusteina käytetään indeksejä, prosenttikorotusta tai näiden yhdistelmäkorotuksia. Vuokraan vaikuttavia indeksejä ovat elinkustannus- ja kuluttajahintaindeksi sekä kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi.

Suosittu vaihtoehto on sitoa vuokrankorotus elinkustannusindeksiin. Tässä vaihtoehdossa sopimukseen kirjataan perusindeksi yhdeltä kuulta. Tätä niin sanottua pistelukua käytetään tarkistusindeksinä vuosittaisessa vuokrantarkastuksessa.

– Vuokranantajan on hyvä muistaa, että tässä indeksiperusteisessa vaihtoehdossa vuokra voi myös laskea. Jos tämä halutaan välttää, sopimuksessa tulisi puhua vuokrankorottamisesta vuokran tarkistamisen sijaan, Haarma sanoo.

Hän lisää, että toinen hyvä tapa varsinkin asunto-osakeyhtiössä on sitoa vuokrantarkistus hoitovastikkeen määrään. Silloin nettotuotto pysyy samana, vaikka vastike nousisi.

Prosenttikorotuksessa määritellään maksimiprosentti vuosittaiselle korotukselle. Jos sopimukseen kirjattu prosenttiluku olisi esimerkiksi 5, vuokraa voitaisiin nostaa 0–5 prosenttia vuodessa.

Jos vuokrantarkistusajankohdasta ja -perusteesta on sopimuksessa sovittu, ei korotuksesta tarvitse ilmoittaa etukäteen, vaan se tulee voimaan automaattisesti. Käytännössä uuden vuokran määrä on kuitenkin syytä kertoa vuokralaiselle toimittamalla uudet maksutiedot hyvissä ajoin ennen korotuksen voimaantuloa.

Onnistuuko vuokrankorotus, jos ehtoa ei ole?

Jos vuokrasopimuksesta puuttuu kokonaan vuokrankorotusta koskevat ehdot ja vuokrataso on tipahtanut markkinoiden matkasta, vuokranantajan ainoa keino sopia vuokrankorotuksista on aloittaa neuvottelut asiasta vuokralaisen kanssa. Prosessi tulee aloittaa kuusi kuukautta ennen aiottua korotusta ja korotusten pitää olla kohtuullisia siten, että ne vastaavat huoneiston markkina-arvoa.

– Korotusten vuotuinen suositeltu raja on 15 prosenttia, ellei kiinteistössä tehdä merkittäviä vuokra-arvoon nostavasti vaikuttavia parannuksia, Haarma ohjeistaa.

Jos vuokralainen kieltäytyy korotuksista, vuokranantajalla on lain mukaan oikeus vuokrasuhteen irtisanomiseen. Tämä on kuitenkin Haarman mukaan viimesijainen keino. Hyvin perusteltu kirjallinen korotusehdotus voi usein johtaa tavoiteltuun ratkaisuun.

Näin teet vuokrankorotuksen oikein:

  • Mieti tarkasti, onko korotukselle tarvetta.
  • Tarkista vuokrasopimuksen ehdot.
  • Ilmoita vuokralaiselle ajoissa tulevasta korotuksesta.
  • Mikäli tarve korotukselle on ilmeinen, mutta sopimuksesta puuttuu ehto, käynnistä neuvottelut vuokralaisen kanssa kuusi kuukautta ennen määräaikaa.

Kuva: fizkes/www.shutterstock.com

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn