Elämisen äänet taloyhtiössä: Mikä on normaalia, mihin kannattaa puuttua?

Kopinaa, suhinaa ja pienen lapsen itkua: Elämisen äänet taloyhtiössä ovat osa arkea, mutta ihan kaikkea ei kuitenkaan tarvitse sietää. Missä kulkee häiriköinnin raja? 

Naapurihuoneistoista kantautuvat elämisen äänet saattavat hetkittäin häiritä kenen tahansa keskittymistä, mutta niihin on useimmiten vain totuttava. Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm kertoo, että normaaleihin elämisen ääniin kuuluvat muun muassa suihkussa käynti öisin, porraskäytävässä kulkeminen, musiikin kuunteleminen sopivalla äänenvoimakkuudella sekä lapsen itku tai päivittäiset askareet. Samoin kodin pienet remontit, kuten naulaaminen ja poraaminen ovat aivan tavallista toimintaa kenen tahansa kodissa. Äänten voimakkuus voi toki vaihdella riippuen rakennuksen äänieristyksestä ja asukkaiden elämäntavoista.

Furuhjelmilla tulee itselläänkin mieleen opiskeluajoilta yksi omakohtainen kokemus arkisen puuhastelun herättämästä ärtymyksestä naapurissa.

– Valmistimme asunnossamme usein wienerleikkeitä iltaisin. Pihvien ’hakkaaminen’ sai alakerran asukkaan koputtamaan kattoon ja sitten hän tuli vielä ovelle huutamaan. Tilanteen ratkaisi lopulta yhteydenotto isännöitsijään, joka onnistui keskustelemaan järkeä naapurille, Furuhjelm muistaa.

Furuhjelm painottaa, että taloyhtiö ei voi kieltää normaaliin elämiseen kuuluvia asioita, vaikka joku niistä häiriintyisikin. Tavallisen elämän kategoriaan kuuluvat myös lasten pihaleikit tai pallon potkiminen. Miten sitten tulisi suhtautua henkilöihin, jotka kyttäävät muiden asukkaiden tekemisiä ja tehtailevat valituksia? 

– Kysymys on vaikea, mutta aloittaisin tilanteen selvittämisen keskustelemalla naapurin kanssa, mieluiten yhtiön edustajan läsnä ollessa. On tärkeää saada helposti häiriintyvä asukas ymmärtämään, ettei naapuri toimi väärin eikä taloyhtiö voi puuttua tavanomaisiin ääniin. Molemmilta osapuolilta tarvitaan kuitenkin ymmärrystä ja joustavuutta, Furuhjelm pohtii.

Millaisiin häiriöihin on oikeus puuttua 

On myös häiriöitä, joihin puuttuminen on sekä sallittua että suositeltavaa yleisen asumismukavuuden takaamiseksi. Jos ongelmat jätetään käsittelemättä, ne yleensä pahentuvat ajan myötä. Taloyhtiössä asumiseen eivät kuulu pelko tai muiden ihmisten välinpitämättömyys. Vakaviin häiriöihin luetaan muun muassa yörauhaa toistuvasti rikkova melu, asukkaan aggressiivinen tai uhkaava käytös tai asunnon käyttö laittomaan tarkoitukseen, kuten huumeiden myyntiin. Myös koiran jatkuva haukkuminen tai vaikkapa pianon soittaminen taukoamatta yötä päivää, ovat sellaista toimintaa, johon taloyhtiö voi puuttua.

– Ongelmiin on aika tarttua viimeistään silloin, kun häiritsevä käyttäytyminen tapahtuu toistuvasti ja poikkeaa luonteeltaan tavallisesta asumisesta. Yö- ja ilta-aikaan tapahtuviin tekoihin suhtaudutaan ankarammin kuin päiväsaikaan tapahtuvaan häiriköintiin, Furuhjelm sanoo.

Eräässä tapauksessa taloyhtiöön muuttanut asukas herätti naapurustossa suurta pelkoa. Vuokralainen tapasi muun muassa kuljeskella piha-alueella pitkäteräinen miekka kädessään huudellen uhkauksia vastaantulijoille. Lue tästä, miten tilanne lopulta ratkesi.

Vakavissa tapauksissa hallintaanotto on mahdollinen

Furuhjelm muistuttaa, että häiriötilanteiden ratkaisussa aina ensimmäinen keino on keskustelu naapurin kanssa. Yllättävän usein rehellinen, avoin ja ystävällinen kanssakäyminen voi johtaa toivottuun lopputulokseen. On täysin mahdollista, että epämieluisan toiminnan taustalla on yksinkertaisesti tietämättömyyttä tai väärinkäsityksiä.

Jos keskustelu ei johda toivottuun lopputulokseen, on suositeltavaa ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen. Heillä on paremmat valmiudet sellaisten menettelytapojen löytämiseen, jotka ovat linjassa taloyhtiön järjestyssääntöjen ja lainsäädännön kanssa. 

– On tärkeää, että asukkaat toimivat nopeasti, mutta harkiten, jotta häiriöt eivät kärjisty tai aiheuta pitkäaikaisia ongelmia yhteisössä, Furuhjelm muistuttaa.

Äärimmäisessä tapauksessa taloyhtiön hallitus voi antaa osakkaalle ja asukkaalle varoituksen asunnon hallintaanotosta.

– Häiritsevän toiminnan on oltava jatkuvaa tai toistuvaa eli pelkkä satunnainen häiriö ei riitä hallintaanoton perusteeksi. Yhtiöllä on lisäksi näyttövelvollisuus siitä, että häiritsevän elämän perusteella tehtävän hallintaanoton edellytykset täyttyvät, Furuhjelm sanoo.

Vaalikaa yhteisöllisyyttä, naapurisopua ja hyvää viestintää

Mikäli häiriöt jatkuvat taloyhtiön hallituksen antaman varoituksen jälkeen, yhtiökokous voi päättää huoneiston hallintaanotosta. Päätöksen tekemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Huoneisto voidaan ottaa hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi, ja päätös tulee toimittaa osakkaalle 60 päivän kuluessa. Jos tämä aikaraja ylittyy, päätöksentekoprosessi on aloitettava uudelleen. Tiedoksisaannin jälkeen huoneiston omistajalla on 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä käräjäoikeuteen moitekanteen avulla

 Miksi, miten ja kannattaako? Kuusi kysymystä huoneiston hallintaanotosta

Yhteisöllisyyden ja hyvän naapurisovun merkitys taloyhtiön häiriötilanteiden ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa on viime kädessä korvaamaton. Asukkaat voivat edistää hyvää yhteishenkeä ja vähentää häiriöitä monin tavoin, vaikkapa järjestämällä yhteisiä tapahtumia tai kahvihetkiä. Avoin keskustelu, ystävällisyys ja toisten huomioon ottaminen ovat avainasemassa, kun rakennetaan kaikille miellyttävää asuinympäristöä. 

Esimerkkejä normaaleja elämisen äänistä
 • Arkiset askareet
 • Lapsiperheiden arjesta kantautuvat äänet
 • Kodin pienet huoltotyöt, kuten naulaaminen
 • Kalusteiden siirtely tai kokoaminen
 • Ovien avaaminen ja sulkeminen
 • Askeleet asunnoissa ja porraskäytävillä
 • Keskustelut 
 • Televisio normaalilla äänenvoimakkuudella
 • Suihkussa käynti
 • Lemmikkien leikit
 • Koiran satunnainen haukunta
 • Musiikin kuuntelu tai soittaminen
Esimerkkejä äänistä, joihin kannattaa puuttua:
 • Yörauhaa jatkuvasti rikkova melu
 • Asukkaan aggressiivinen ja uhkaava käytös
 • Häiriöitä aiheuttava päihteiden käyttö
 • Koiran jatkuva haukkuminen 
 • Pianon tai muun soittimen soitto aamusta iltaan ja etenkin öisin
 • Toistuvat häiritsevät juhlat, jotka aiheuttavat melua tai muita häiriöitä myöhään yöhön

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn