Energiatehokkuuslaki voimaan 1.1.2015

Energiatehokkuuslaissa säädetään suurille yrityksille velvoite tehdä yrityksen pakollinen energiakatselmus neljän vuoden välein. Suurena yrityksenä pidetään toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden

  • työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai
  • liikevaihto yli 50 miljoonaa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.

Katselmukset koskevat niin teollisuuden, kiinteistöalan, palvelualan kuin pankki- ja vakuutusalan yrityksiä. Ensimmäisen katselmus on tehtävä 5.12.2015 mennessä.

Jos yritys osallistuu sellaiseen valtion viranomaisen kanssa allekirjoitettuun vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimusjärjestelmään, johon sisältyy energiatehokkuuslaissa ja sen nojalla säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti tehty yrityksen energiakatselmus, yrityksen katsotaan täyttävän  vaatimuksen pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen kuuluvissa VAETS- ja TETS-toimenpideohjelmissa mukana olevat yritykset voivat täyttää suurten yritysten energiakatselmusvaatimukset päivittämällä energiatehokkuusjärjestelmänsä ETJ+:n mukaiseksi. (Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ on työkalu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Se sisältää ISO50001 -standardin mukaiset vaatimukset energiakatselmuksista.)

Katselmuksen vastuuhenkilö

Yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilöille säädetään pätevyysvaatimus. Katselmuksia saa tehdä vain sellainen pätevä henkilö, jonka pätevyyden valvovana viranomaisena toimiva Energiavirasto on todentanut. Energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyyden saadakseen tulee henkilöllä olla soveltuva tekniikan, ympäristö- tai energia-alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus. Lisäksi henkilöllä tulee olla yrityksen energiakatselmoijakoulutus, jolla osoitetaan perehtyneisyys yrityksen energiakatselmuksen tekemiseen ja energiakatselmuksia koskevaan lainsäädäntöön.

Myös tilanteissa, joissa yritys käyttää omaa työntekijäänsä pakollisen yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä, kyseistä henkilöä koskevat kaikki samat säännökset kuin ulkopuolista yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöäkin. Hänellä tulee siis olla soveltuva tutkinto tai sen korvaava työkokemus sekä lisäksi vastuuhenkilökoulutus. Hänen tulee myös suorittaa vastuuhenkilökoe ja saada viranomaisen antama pätevyys.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn