Etäkokoustamiseen liittyy juridinen haaste

Yksinkertainen tapa taloyhtiön etäyhtiökokoustamiseen on antaa osakkaille mahdollisuus ilmoittaa ennalta kantansa kokouksessa päätettäviin asioihin. On kuitenkin ongelmallista, jos osakkaiden esityksiä käsittelevä keskustelu jää vaillinaiseksi.

Koronapandemian pitkittyminen on valitettavasti johtanut siihen, että paluu normaaliin kokoustamiseen ei edelleenkään ole mahdollista monissa taloyhtiöissä. Asianajajamme Marina Furuhjelm muistutti tässä artikkelissa tarkkuudesta yhtiökokouksissa myös poikkeavina aikoina. 

Tässä tekstissä pureudun juridiseen haasteeseen, johon olemme vuoden aikana törmänneet liittyen etäkokoustamisen äänestykseen ja esityksiin liittyvään keskusteluun.

Poikkeavia näkemyksiä putkiremontin toteuttamiseen

Eräässä esimerkkitilanteessa yhtiökokous teki päätöksen putkiremontista. Kyseessä on taloyhtiön kannalta yksi merkittävimmistä yksittäisistä päätöksistä, ainakin taloudellisessa mielessä. 

Tässä tapauksessa päätös tehtiin yhtiökokouksessa, jossa oli mahdollistettu ennakkoäänten antaminen lomakkeilla. Ne tuli toimittaa taloyhtiölle ennakkoon ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Osakkeenomistajilla oli siis mahdollisuus ilmoittaa etukäteen kantansa hallituksen esitykseen tai tehdä oman esitys asiassa. 

Hallitus esitti yhtiökokoukselle, että edetään heidän valmistelemansa korjaustavan mukaisesti, joka oli käytännössä ns. perinteinen putkiremontti, jossa vesi- ja viemäriputkien uusimisen yhteydessä uusitaan aina kylpyhuoneet ja sähköjärjestelmä kokonaisuudessaan. Monet osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet ennakkoon, että kannattavat hallituksen esitystä. 

Asiaa käsiteltäessä hallituksen esitys sai kuitenkin useamman vastaesityksen pöydälle:

Osakas B teki ennakkoon lomakkeella vastaesityksen, että tehdään remontti, mutta eri tavalla, kuin mitä hallitus esitti. 
Osakas C esitti yhtiökokouksessa, että ei tehdä remonttia ja palautetaan hallitukselle valmisteltavaksi.
Osakas D oli tehnyt ennakkoon lomakkeella vastaesityksen, jonka mukaan remontti piti toteuttaa sukittamalla.

Poissaolevilla ei mahdollisuutta miettiä asiaa toisin

Mikäli nämä esityksen tehneet osakkeenomistajat olisivat olleet läsnä kokoustilanteessa, vaihtoehdoista olisi syntynyt oletettavasti laaja keskustelu. Keskustelun seurauksena hallituksen esityksen vastustajat olisivat saattaneet siirtyä esimerkiksi osakkaan C esityksen taakse, jossa asia palautetaan hallitukselle valmisteluun. Monesti tämä johtuu siitä, että osakkeenomistajat katsovat, ettei vaihtoehtoisia korjaustapoja ole selvitetty riittävällä tavalla esimerkiksi kustannusten tai ratkaisujen teknisen käyttöiän osalta. Nyt osakkailla B ja D ei ollut mahdollisuutta muuttaa kantaansa, koska eivät olleet kokouksessa läsnä.

Yhtiökokous päätyi äänestämään useampaan kertaan esitysten välillä ja lopulta hallituksen esitys voitti. Tilanne olisi hyvinkin saattanut olla toinen, mikäli osanottajat olisivat olleet kokouksessa läsnä ainakin etäyhteyden välityksellä.

Keskustelua tarvitaan

Kokouksessa on toimittu täysin lain edellyttämällä tavalla. Päätöksenteon kannalta tilanne ei kuitenkaan ole toivottava. Olisiko tässä edellytyksiä pohtia peräti sitä, oliko kyseessä lain hengen mukainen tilanne?  

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kokoukseen voidaan osallistua myös kokouspaikan ulkopuolelta postin välityksellä tai teknisen välineen avulla. Mahdollisuudesta on mainittava yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokousviestinnässä kannattaakin painottaa, että kokoustilanteessa heidän vaikuttamismahdollisuutensa yhtiön päätöksentekoon saattaa ennakkoon annetun äänen tai ennakkoon tehdyn esityksen osalta jäädä marginaaliseksi. 

Johtopäätöksenä olisin valmis kannustamaan näinä aikoina etäyhteyksien hyödyntämistä yhtiökokousten pitämisessä. Parhaillaan näin saadaan houkuteltua jopa tavallista enemmän osallistujia tilaisuuteen. On erittäin tärkeää, että osakkaat pääsevät hyödyntämään tilaisuudessa heille lain mukaan kuuluvan kysely- ja puheoikeutensa ja antamaan äänensä päätettäviin asioihin.  

Tommi Leppänen,
lakimies

Facebook
Twitter
LinkedIn