KHO 2015: 87 Huonejärjestyksen muuttaminen, käyttötarkoitus ja poikkeamisluvan tarve

Alueella ei ollut ollut voimassa asema- tai yleiskaavaa, jossa rakennuspaikan käyttötarkoitus olisi ollut määrätty. Rakennuspaikan rakennuslupa perustui poikkeamispäätökseen, joka mahdollisti 400 neliömetrin suuruisen omakotitalon, autotallin ja varaston rakentamisen. Poikkeamispäätöksen mukainen käyttötarkoitus oli siten ympärivuotinen asuminen. Rakennusluvassa ja sen muutosluvassa vahvistettu käyttötarkoitus vastasi myönnettyä poikkeamista.

Käyttötarkoituksen ja sen olennaista muuttamista koskevan rakennusluvan tarpeen arvioinnin lähtökohdan muodosti yhtiön hakemus. Hakemuksen ja asiassa esitetyn selvityksen mukaan rakennusta ei käytetty vuokraustoimintaan, vaan se oli tarkoitettu yhtiön toimihenkilöiden ja heidän perheidensä käyttöön sekä toimihenkilöiden liikekumppanien tilapäiseen majoitukseen.

Vaikka rakennuksessa suoritettavat huonejärjestelyt eli makuuhuoneiden määrän ja niihin liittyvien omien pesuhuoneiden lisääminen osaltaan mahdollistivat sen, että rakennusta voitiin valituksessa tarkoitetulla tavoin käyttää hakijayhtiön toimialan mukaiseen matkailu- tai majoitustoimintaan, hakemuksessa ilmoitettu käyttö ei esitetyn selvityksen perusteella vaikutuksiltaan poikennut tämän kokoisen rakennuksen tavanomaisena pidettävästä asumiskäytöstä siten, että yhtiö olisi ollut myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista koskevan rakennusluvan tarpeessa. Hanke voitiin siten toteuttaa omakotitalon rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen perusteella hakematta uutta poikkeusta.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn