KKO 2016:19 Työsopimus – kanneaika

Työnantaja vaati 4,5 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen nostamassaan kanteessa, että sen entinen työntekijä ja tämän työhön ottanut yritys velvoitetaan korvaamaan vahinko, joka oli aiheutettu työsopimuslain vastaisella kilpailevalla toiminnalla.

Koska työsopimuslakiin perustuvat työnantajan vahingonkorvaussaatavat kuuluivat työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3 momentissa säädetyn, työsuhteen päättymisestä laskettavan kahden vuoden kanneajan piiriin, kanne hylättiin vanhentuneena.

Facebook
Twitter
LinkedIn