Oikeuskäytännössä 2016

2016

Mikä on takaajan vastuu vuokrarästeistä?

Vuokralaisen äiti oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen poikansa ja tämän tyttöystävän vuokrasuhteeseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi. Tapauksessa oli kyse siitä​ rajoittaako huoneenvuokralaki omavelkaisen takauksen antajan

Lue lisää »
2016

Kuntotarkastajan vastuu

Itä-Suomen hovioikeus antoi tammikuussa ratkaisun jossa se katsoi, että kuntotarkastaja on korvausvastuussa myös suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen. Ostajan olisi kuitenkin tullut reklamoida kuntotarkastuksen suorittaneelle yhtiölle sen

Lue lisää »
2016

KKO 2016:19 Työsopimus – kanneaika

Työnantaja vaati 4,5 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen nostamassaan kanteessa, että sen entinen työntekijä ja tämän työhön ottanut yritys velvoitetaan korvaamaan vahinko, joka oli aiheutettu työsopimuslain

Lue lisää »
2016

KKO 2016:22 Asunto-osakkeen kauppa

Myyjä vastasi virheistä asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevien säännösten mukaan, kun peruskorjauksen laajuuden ja ostajille annettujen tietojen perusteella voitiin katsoa, että kysymys oli ollut uudisrakentamiseen

Lue lisää »
2016

KHO 2016:6 Asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei luettu niitä eriä, jotka ostaja maksoi tontinosan lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle

A oli ostanut rakennusliikkeeltä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiöstä, jota rakennettiin niin sanotulle valinnaiselle vuokratontille. Asunto-osakeyhtiö ja rakennusliikkeestä erillinen maanomistaja olivat tehneet asuntoalueen maanvuokrasopimuksen ja

Lue lisää »