Korjaus- ja energia-avustuksiin 40 miljoonaa

Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan korjaus- ja energia-avustuksiin saa myöntää 40 miljoonaa euroa valtion asuntorahastosta. Avustusten myöntämisessä painotetaan edelleen hissien asentamista jälkikäteen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä liikkumisesteiden poistamista asuinrakennuksissa. Avustusten painopisteenä ovat myös vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Korjausavustuksia myönnetään lisäksi kuntotutkimusten kustannuksiin silloin, kun rakennus on kosteusvaurioitunut ja aiheuttaa terveyshaittoja. Energia-avustuksia myönnetään tarveharkintaisesti pientalokohteiden energiakorjauksiin. Avustuksia ei myönnetä muihin tarkoituksiin.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn