Kysy taloyhtiöstä: Minne taloyhtiön lumet voidaan kolata? 

Korkeiksi kasvavat lumikinokset herättävät joka talvi pohdintaa taloyhtiöissä siitä, minne lumet voidaan kolata. Erityisesti kaupunkialueilla ja pienillä tonteilla tilanpuute voi helposti johtaa siihen, että lunta päätyy alueille, jonne sen kasaaminen ei ole sallittua.

Lumen käsittelyssä on tärkeää muistaa, että siihen liittyy sekä oikeudellisia että turvallisuuteen liittyviä näkökohtia, jotka taloyhtiössä on otettava huomioon. Isommissa taloyhtiöissä lumien poistaminen kuuluu yleensä taloyhtiön tai huoltoyhtiön vastuulle, kun taas pienissä taloyhtiöissä lumen kolaaminen tehdään tyypillisesti talkootöinä.

Taloyhtiö vastaa viime kädessä kiinteistön turvallisuudesta. Siksi lumenluontia ja varastointia kannattaa suunnitella huolellisesti. 

Lähtökohtana on, että lumien kasaamiselle on löydyttävä paikka oman kiinteistön alueelta, kunhan se ei häiritse pääsyä kiinteistölle tai aiheuta muuta haittaa tai vahinkoa. Samalla tulee varmistua, että kevään koittaessa lumikasojen sulamisesta ei aiheudu haittaa. Seinien vierelle kasattu märkä lumi, voi olla vahingoksi seinärakenteille. 

Korkeat lumikasat eivät saa myöskään olla liikenteen esteenä. Esimerkiksi portin pielessä kohoava lumivuori voi estää jalankulkijoiden näkyvyyden.

Lunta ei missään tapauksessa saa kolata naapurikiinteistön puolelle tai kaupungin omistamalle maalle, kuten puistoihin tai metsiin. Lumen kerääminen kaupungin alueelle voi vakavimmassa tapauksessa johtaa uhkasakkoon. Lunta ei kannata tuoda edes lähelle naapurin rajaa, sillä suuret lumimassat voivat rikkoa pensas- tai aitarakenteita tai valua huomaamatta väärälle tontille. 

Jos taloyhtiön omalta kiinteistöltä ei löydy tilaa lumen kasaamiselle, se on velvollinen omalla kustannuksellaan kuljettamaan lumet pois kiinteistöltä kaupungin osoittamaan lumien vastaanottopaikkaan.

Taloyhtiöön muistisäännöt lumen kolaamiseen
  • Lumikasoille on löydyttävä paikka oman kiinteistön alueelta.
  • Lunta ei saa kasata naapuritontille tai edes sen rajalle.
  • Älä kolaa lunta kaupungin omistamalle maalle, kuten puistoihin tai metsiin.
  • Katso, että lumikasat eivät sijaitse kiinni kiinteistössä tai viemäriaukkojen päällä.
  • Varmista, että lumen sijoittelu ei estä liikenteen näkyvyyttä.
  • Jos tontilla ei ole tilaa lumikasoille, hoida lumenkuljetus kaupungin osoittamaan paikkaan.

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn