Kysy taloyhtiöstä: Saako auton pysäköidä taloyhtiön tontilla minne tahansa merkittyjen paikkojen ulkopuolelle, jos sitä ei ole erikseen kielletty?

Kesällä 2020 voimaan tullut tieliikennelain uudistus voi aiheuttaa tulkintaongelmia yksityisen alueen pysäköinnissä.

Lähtökohtana yksityisellä alueella on, että alueen omistaja tai haltija saa päättää alueen pysäköinnistä. Tieliikennelain kesällä 2020 voimaan tulleen uudistuksen myötä laissa ei kuitenkaan enää nimenomaisesti säädetä, että pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman omistajan tai haltijan lupaa. Tämä on aiheuttanut tulkintaongelmia. Tiealueen ulkopuoliset yksityiset alueet jäivät kunnallisen pysäköintivalvonnan ulkopuolelle. 

Tieliikennelakia ei sovelleta muuhun kuin tiealueeseen. Kysymys kuuluukin, onko taloyhtiön piha tiealuetta vai maastoa? Tieliikennelain mukaan tiellä tarkoitetaan maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Maastoliikennelain mukaan maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

Tulkinta menee vaikeaksi siinä kohtaa, kun taloyhtiön alueen ei voida katsoa kuuluvan yleiseen liikenteeseen, mutta alue on kuitenkin tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen. Tällainen alue voi olla esimerkiksi sisäpihalla oleva taloyhtiön osakkaiden parkkialue. 

Taloyhtiö voi määritellä pihan olevan tiealuetta pyytämällä kunnalta lupaa pystyttää liikennemerkit pysäköintipaikoista ja -kielloista. Tällöin alueella sovelletaan kylttien lisäksi tieliikennelain muita yleisiä pysäköintisäännöksiä.

Pelastustietä ei saa tukkia

Pysäköiminen hälytysajoneuvoille tarkoitetulle ajotielle tai muulle kulkuyhteydelle, eli pelastustielle, on aina kiellettyä. Siitä voi seurata pelastuslain mukaan sakko pelastusrikkomuksesta. Taloyhtiö ei kuitenkaan voi päättää pelastustien sijaintia, vaan se ilmenee kiinteistön asemapiirroksesta. Taloyhtiöllä on velvollisuus varmistaa, että pelastustie on merkitty asianmukaisesti. 

Viheralueille pysäköinti kiellettyä

Pysäköiminen maastoon ilman maan omistajan tai haltijan lupaa on kiellettyä. Maastoksi voidaan varmasti lukea esimerkiksi taloyhtiön viheralueet. Maastoon liittyviä omia liikennemerkkejä ei kuitenkaan ole Suomessa. Virheellisestä pysäköinnistä voi seurata pysäköintivirhemaksu ja ajoneuvon siirtäminen. Tahallinen luvaton pysäköiminen yksityiselle alueelle voi myös olla rikoslain mukainen hallinnan loukkaus, jopa kieltojen puuttumisesta huolimatta, jos siitä on aiheutunut vähäistä suurempi haitta. 

Pysäköintipaikat -ja kiellot syytä merkitä 

Jos pihassa ei ole liikennemerkkejä, autoilijaa ei välttämättä voi epäselvyyden takia moittia pysäköinnistä esimerkiksi parkkialueelle. Selvästi maastoalueeksi lukeutuvalle paikalle, kuten nurmikolle ei kuitenkaan saa pysäköidä, vaikka kieltomerkkiä ei olisi pystytettykään. Autoa ei saa missään tapauksessa pysäköidä pelastustielle. Sekään ei ole sallittua, että auto tukkii tai oleellisesti vaikeuttaa ajoneuvoliikenteen pääsyä kiinteistölle tai sieltä pois, vaikka kyseessä ei olisikaan pelastustie. On suositeltavaa, että taloyhtiö merkitsee pysäköintipaikat ja -kiellot epäselvyyksien välttämiseksi varsinkin, jos yhtiössä on jo ollut ongelmia virhepysäköinnin kanssa. 

Facebook
Twitter
LinkedIn