Kysy taloyhtiöstä: Milloin kyseessä on luvaton pysäköinti taloyhtiön alueella?

Kesällä 2020 voimaan tullut tieliikennelain uudistus voi aiheuttaa tulkintaongelmia yksityisen alueen pysäköinnissä. Jos kieltomerkkiä ei löydy, voiko auton pysäköidä minne tahansa merkittyjen paikkojen ulkopuolelle, vai onko silloin kyseessä luvaton pysäköinti taloyhtiön alueella?

(artikkeli päivitetty 16.9.2022)

Lähtökohtana yksityisellä alueella on, että alueen omistaja tai haltija saa päättää alueen pysäköinnistä. Tieliikennelain kesällä 2020 voimaan tulleen uudistuksen myötä laissa ei kuitenkaan enää nimenomaisesti säädetä, että pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman omistajan tai haltijan lupaa. Tämä on aiheuttanut tulkintaongelmia tiealueiden ulkopuolisten yksityisten alueiden jäädessä kunnallisen pysäköintivalvonnan ulkopuolelle. 

Tieliikennelakia ei sovelleta muuhun kuin tiealueeseen. Kysymys kuuluukin, onko taloyhtiön piha tiealuetta vai maastoa? Tieliikennelain mukaan tiellä tarkoitetaan maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Maastoliikennelain mukaan maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

Tulkinta menee vaikeaksi siinä kohtaa, kun taloyhtiön alueen ei voida katsoa kuuluvan yleiseen liikenteeseen, mutta alue on kuitenkin tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen. Tällainen alue voi olla esimerkiksi sisäpihalla oleva taloyhtiön osakkaiden parkkialue. 

Taloyhtiö voi määritellä pihan olevan tiealuetta pyytämällä kunnalta lupaa pystyttää liikennemerkit pysäköintipaikoista ja -kielloista. Tällöin alueella sovelletaan kylttien lisäksi tieliikennelain muita yleisiä pysäköintisäännöksiä.

Pelastustietä ei saa milloinkaan tukkia

Pysäköiminen hälytysajoneuvoille tarkoitetulle ajotielle tai muulle kulkuyhteydelle eli pelastustielle, on aina kiellettyä. Siitä voi seurata pelastuslain mukaan sakko pelastusrikkomuksesta. Taloyhtiö ei kuitenkaan voi päättää pelastustien sijaintia, vaan se ilmenee kiinteistön asemapiirroksesta. Taloyhtiöllä on velvollisuus varmistaa, että pelastustie on merkitty asianmukaisesti. Sekään ei ole sallittua, että auto tukkii tai oleellisesti vaikeuttaa ajoneuvoliikenteen pääsyä kiinteistölle tai sieltä pois, vaikka kyseessä ei olisikaan pelastustie.

Viheralueille pysäköinti on kiellettyä

Pysäköiminen maastoon ilman maaomistajan tai haltijan lupaa on kiellettyä. Maastoksi voidaan varmasti lukea esimerkiksi taloyhtiön viheralueet. Esimerkiksi nurmikolle ei saa pysäköidä, vaikka kieltomerkkiä ei olisi pystytettykään. Maastoon liittyviä omia liikennemerkkejä ei kuitenkaan ole Suomessa. Virheellisestä pysäköinnistä voi seurata pysäköintivirhemaksu ja ajoneuvon siirtäminen. Tahallinen luvaton pysäköiminen yksityiselle alueelle voi myös olla rikoslain mukainen hallinnan loukkaus, jopa kieltojen puuttumisesta huolimatta, jos siitä on aiheutunut vähäistä suurempi haitta. 

Luvaton pysäköinti taloyhtiön alueella on estettävissä merkitsemällä pysäköintipaikat -ja kiellot

Jos pihassa ei ole liikennemerkkejä, autoilijaa ei välttämättä voi epäselvyyden takia moittia pysäköinnistä esimerkiksi parkkialueelle. On suositeltavaa, että taloyhtiö merkitsee pysäköintipaikat ja -kiellot epäselvyyksien välttämiseksi varsinkin, jos toistuvasti väärin pysäköity auto taloyhtiön pihalla herättää asukkaissa närää.

Lue lisää

Pihamaa täynnä autonromua – voiko taloyhtiö puuttua osakashallintaisen piha-alueen yleiseen siisteyteen?

Kysy taloyhtiöstä: Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että pihalta varataan lumen kasaamiseen autopaikkoja?

Facebook
Twitter
LinkedIn