Kysy taloyhtiöstä:Voiko vuokraoikeuden siirtää samassa huoneistossa asuvalle puolisolle tai perheenjäsenelle?

Vuokraoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle ilman vuokranantajan lupaa. Pääsääntöön on kuitenkin yksi poikkeus.

Pääsääntö asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa on, että vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimustaan toiselle henkilölle ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen siirtää vuokraoikeuden ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle muodostaa kuitenkin poikkeuksen pääsääntöön. Vuokralainen saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuden huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa.

Kun vuokralainen haluaa siirtää vuokraoikeutensa perheenjäsenelleen, vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava siirrosta kirjallisesti vuokranantajalle. Vuokralainen vapautuu vuokrasuhdetta koskevista velvoitteista, kun vuokralainen on asianmukaisesti ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle.

Jos vuokranantaja haluaa vastustaa vuokraoikeuden siirtoa, vuokranantajan tulee kuukauden kuluessa siirrosta tiedon saatuaan saattaa vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi. Kun oikeus vuokrasuhteen siirtämiseen on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi, vuokrasuhde jatkuu oikeudenkäynnin aikana entisin ehdoin. Jos tuomioistuin hyväksyy vuokranantajan ilmoittaman syyn, sen on kiellettävä vuokraoikeuden siirto.

Facebook
Twitter
LinkedIn