Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) tulevat voimaan 1.1.2016

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Käyttö on kielletty 1993. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963 – 1979. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia (asbestikartoitus) ja huolehtia, että purkutyötä tekemään valitaan asbestipurkutyöhön oikeutettu (rekisteröity) henkilö. Työnantajalla (urakoitsija) on kuitenkin ensisijainen vastuu altistuksen ehkäisemisessä. Tämä ei kuitenkaan vähennä rakennuttajalle kuuluvaa vastuuta.

Purettavien tai poistettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä. Aiempi käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkittu, vaan kaikki purkutyöt tilattiin suoraan asbestipurkutyönä, ei ole enää lakimuutoksen jälkeen hyväksyttävä. Tosin jos selvityksenkään jälkeen ei voida olla varmoja, onko purettavissa tai poistettavissa rakenteissa asbestia, on työ tehtävä asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää.

Asbestikartoitusraportti on dokumentoitava ja se on liitettävä osaksi rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa niissä hankkeissa, joihin on nimettävä turvallisuuskoordinaattori, minkä lisäksi kartoitusraportti on toimitettava purkutyöhön ryhtyvän käyttöön.

Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työntekijä, jolla on siihen vaadittu pätevyys ja joka on rekisteröity asbestipurkutyöluparekisteriin. Asbestipurkutyöhön tarvitaan työsuojeluviranomaisen myöntämä lupa. Lupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue. Työnantajan on puolestaan toimitettava asbestityöstä ennakkoilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle. Työ voidaan aloittaa aikaisemmin viranomaisen suostumuksella. Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle on uusittava, jos työolosuhteissa tapahtuu muutos, jonka johdosta altistuminen asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle lisääntyy merkittävästi. Lisäksi ilmoitusta on täydennettävä, jos purkutyötä tekemään tulee muu kuin ennalta ilmoitettu työntekijä.

Facebook
Twitter
LinkedIn